Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ČESTITKE NA IZBORU ZA MINISTRA PRAVDE

  • 09 / Juli 2008

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS, izraĹľava zadovoljstvo što ste Vi izabrani za Ministra pravde Republike Srbije. Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, ČESTITA VAM NA IZBORU SOPOS Vas je upoznao u pregovorima koje je vodio sa Vama oko utvrdjivanja i realizacije Socijalnog programa za drĹľavne sluĹľbenike i nameštenike zaposlene u pravosudnim organima Srbije. Opšti utisak je da ste Vi vrlo pozitivna osoba sa mnošto ljudskih vrlina, sa pozitvinim radnim potencijalom i energijom koja daje solidan osnov za uspeh u poslu kojim se Vi bavite. Ali, da li će to biti dovoljno. Sindikat zna da ste Vi izabrani i preuzeli funkciju Ministra pravde Republike Srbije, u trenutku kada je pravosudje i organizaciono i stručno, na rejtin lestvici palo veoma nisko, (uopšteno i argumentovano mišljenje sindikata). Višegodišnje odlaganje reforme pravosudnog sistema, realizacija mreĹľe sudova, otvaranje Apelacionih, Upravnih i Kasacionih sudova, stavljaju Vas pred veoma ozbiljan problem. OmalovaĹľavanje i potcenjivanje pravosudne administracije, zamrzavanjem plate drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika u pravosudnim organima i dovodeći ih na nivo socijalne kategorije, a nakon toga i izbacivanjem iz sistema pravosudja i pripajanja ostalim drĹľavnim sluĹľbenicima, gašenjem njihovih ustavnih i zakonskih prava na topli obrok i regres, samo su dodatni problemi sa kojim će te se suočiti u toku svog ministrovanja. Sindikat, hteo to ili ne, mora da otvori sva ova i mnoga druga pitanja, jer je po sada vaĹľećim pozitivnim propisima jedini zastupnik radnika i oseća veliku odgovornost za njihov trenutno poniĹľavajući materijalni poloĹľaj u koji ih je doveo Zakon o platama drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika koji je stupio na snagu 01.01.2007. godine. Takodje, moramo da otvorimo i pitanje potpisivanja posebnog Kolektivnog ugovora za drĹľavne organe. Iz tih razloga, pre nego što sindikat SOPOS, preduzme bilo kakvu akciju u rešavanju napred iznetih problema, Ĺľelimo da sa Vama odrĹľimo jedan sastanak, čujemo vaše mišljenje. SOPOS od Vas očekuje program rešavanja napred iznetih problema, a ukoliko bude realan i prihvatljiv za sindikat, nudimo Vam pomoć za realizaciju takvog programa. Nadamo se da će te ozbiljno shvatiti sve napred iznete probleme i naše namere da zajednički dodjemo do najboljih rešenja. OČEKUJEMO VAĹ POZIV ZA SASTANAK

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.