Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

SOPOS

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije

Osnovan

2005

Članova

4000+

Registar sindikata

r.br. 19475

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.