Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Aktuelno

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

DOKUMENTA

Решење о одређивању висине новчане наканаде ради побољшања материјалног положаја и услова рада државним службеницима и намештеницима

Закључак Владе РС 2024

Одлука на име поклона за Нову годину

Закључак пакетићи

СТАТУТ СИНДИКАТА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА СРБИЈЕ

Записник ПКУ за државне органе 28.03.2023. године

Записник ПКУ за државне органе од 20.03.2023. године

Уговор за летовање у Турској за Чланове СОПОС-а

Уговор о сарадњи Агенција Барцино турс 2022

Решење о висини побољшања материјалног положаја државних службеника и намештеника за 2022

Предлози СОПОСА за анекс ПКУ 2022

Допис упућен за састанак у Министратву за 20.07.2021.године.

Записник са другог састанка-измене ПКУ 17.06.2021. године

Записник са састанка за ПКУ 25.05.2021.

Министарству државне управе и Министарству правде 25.05.2021.године

Министарству државне управе 25.05.2021.године

Члан 33 а ПКУ

Предлог за допуну ПКУ

Препоруке за рад судова и јавних тужилаштва за време ванредног стања

Извештај са састанка

Измене ЗДС 4

Образложење нацрта закона о изменама и допунама закона о државним службеницима

Образложење плате државних службеника и намештеника

Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима

Закон о изменама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника

Предлог ПКУ за државне органе

Табела ПКУ

ПКУ 2019

Приступница

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.