Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

АКТУЕЛНО СТАЊЕ

  • 13 / Juli 2016
АКТУЕЛНО СТАЊЕ

На основу вишемесечних извештаја и урађене анализе нашег материјалног пложаја, стање је следеће:

1. Закључци са неколико састанака са послодавцем нису реализовани и то: а) Исплата новчане помоћи правосудној администрацији, б) Повећање додатка за побољшање матријалног положаја ( на основу анализе прилива такси), в) Статус запослених на одређено време ( после истека 6. месеца), г) Утицај нових законских решења из ЗИО, И Закона о ванпарничном поступку на број запослених, д) Попуњавање систематизованих радних места,ђ)  Утицај Закону о систему плата у јавном сектору, на запослене у правосуђу. 

2. Непоштовање ПКУ за државне органе, а односи се на следеће чланове: чл.27, чл.28, чл.29,чл.33,чл.37,чл.41, чл.42,чл.46, чл.47, чл.64, чл.71. Члан 87, 88 и 89, Закона о државним службеницима, и члан 16, Закона о платама државних службеника и намештеника. Сам списак чланова који се не поштују, говори сам за себе. Дошло је до апсолутног застоја у реализацији свих постигнутих договора, а који су се односили на  побољшања материјалног положаја правосудне администрације. За то време, дошло је до увећеног броја прилива предмета, оптрећености, као и до погоршања услова рада. Општи став је да се оваква ситуација, мора пресећи. На наредној седници Главног одбора СОПОС-а, биће предложени закључци који ће директно бити усмерени, ка супротстављању оваквом понашању послодавца. Очекујемо подршку свих за потезе, који ће уследити.

Главни одбор 

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.