Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

АНГАЖОВАЊЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

  • 22 / Decembar 2015
АНГАЖОВАЊЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Данас је упућен допис Министарсву правде у коме смо тражили, одређена појашњења, око ангажовања запослених на одређено време. Констатовали смо да без продужења рада на одређено време, може доћи до озбиљних проблема у функционисању правосудних органа. Указали смо и на чињеницу да постоји велики број, запослених који на тај начин обављају послове више година уназад, а њихов статус се никако не решава. На основу нама доступних извештаја са терена поред забране запошљавања, постојао је нама неразуман став старешина органа, који нису расписивали конкурсе за попуну систематизација, иако су то законски могли. У поменутом допису такође смо указали и на чињеницу да је приликом актуелне прерасподеле, дошло до појаве да поједини запослени, добијају распоред и до осамдесет километара удаљености, од органа у коме су сада. То поред њиховог огромног напора, који морају учинити да стигну до посла, може довести и до знатног увећања трошкова који се тичу исплата накнада за превоз.  Све ово Министарство правде мора узети у обзир, иначе биће поновљене грешке из предходног перида. О одговору на овај допис уследиће обавештење.

Главни одбор

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.