Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Апел СОПОС-а

  • 29 / Mart 2024

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

                     МИНИСТАРСКИ ПРАВДЕ  МАЈИ ПОПОВИЋ

 

ДРЖАВНОМ СЕКРЕТАРУ ЛИВИЈИ ПАВИЋЕВИЋ

 

ПОМОЋНИКУ МИНИСТРА

Сектора за материјално – финанансијско пословање

 ГОРАНУ ЏАФИЋУ

 

Предмет:  Коначни захтев-апел,  ради доношења закључка односно решења у вези са накнадом за побољшање материјалног положаја и услова рада државних службеника и намештеника, како би се ипак избегла подела и раздор међу запосленима, кроз критеријум који предлаже и заступа Синдикат правосуђа, који подразумева један износ , од 7.500,00 динара за запослене који месечно примају мање од републичког просека, и 1.000,00 динара за запослене који примају више од републичког просека.

 

 Поштована,

Да су инсистирања СОПОС-а, у смислу,  да се не прави непотребна подела, везано за висину накнаде за побољшање материјалног положаја и услова рада државних службеника и намештеника, те да се већ опредељени износ од 76.000.000,00 динара, подели на начин да сви примају подједнако , тј. по 7.000,00 динара, потврђује и чињеница,  да се велики број основних синдикалних организација, које припадају Синдикату правосуђа a који заступа управо овај модел поделе, ( 7.500,00 динара,   и 1.000,00 динара за оне који примају више од републичког просека, уз проблем месечног одређивања тог износа, јер статистички обрачун износа републичког просека „касни“ више од два месеца), обратио СОПОС-у, да изрази своју подршку, сматрамо доброј и  доследној намери,  да се,  не праве било какве поделе, по било каквом основу. Овим путем, и на овај начин,  СОПОС, благовремено жели,  још једном да укаже на неправедност, неправичност и неетичност, као и на нецелисходност, овакве поделе, јер и највећи број запослених који примају мање од износа републичког просека, стоји на становишту да сви треба да примају исто, и захтева да се такав закључак- решење,  у коначници и донесе.

Званично путем мејла,  СОПОС-у су се обратили запослени,  и  подршку његовом ставу,  у вези са износом спорне накнаде дали, из следећих основних синдикалних организација  Синдиката правосуђа (који једини заступа критеријум поделе и разлике): 1. Вишег суда Београд, 2. Прекршајног суда Сомбор   3. Врховног суда Србије, 4.  ОЈТ Стара Пазова, 5.  Управног суда – Одељење у Новом Саду, 6. Смедерево , 7.  Сремска Митровица 8. Шабац  и многи , многи други, све са намером и вољом,   да се ишчлане, из тог и таквог синдиката који заступа поделе и разлике.

Посебно наглашавамо, да су многи запослени чланови Синдиката правосуђа изразили своје чуђење и протест,  и због објављивања износа плата у правосуђу од стране њиховог синдиката, а неки од износа су,  и далеко од стварних. Велики број чланова не може да разуме да неко, а посебно не, руководство њиховог синдиката, на терену, заговора поделу и прављење разлика,  између запослених.

СОПОС-у се,  путем мејла, такође, обратила и АСП, „Асоцијација судијских помоћника“, која је иначе, струковно удружење судијских помоћника,  и дала безрезервну  подршку принципијелном држању СОПОС-а, и бризи СОПОС-а  о интересима свих запослених у правосуђу, што СОПОС увек , свуда  и на сваком месту апострофира, са заступањем става (са којим смо ставом,  по логици,  природи и редовном току ствари,  потпуно сагласни),  да, побољшање једне групе запослених у правосуђу, не треба да буде на штету,  друге групе запослених.

 

Како смо дубоко уверени,  да је потребно,  да  стање,  у сваком сегменту друштва тежи стабилизацији, тако сматрамо,  да ће и стање унутар правосуђа бити стабилније, под претпоставком да сви запослени примају исти износ, изненада и без потребе -  спорне накнаде, спорне у смислу износа и стварања разлике, и да ће успостављање консензуса,  у вези са синдикалном солидарношћу, једнакошћу и емпатијом, управо кроз решавање наведеног претходног питања, питања превазилажења поделе и  разлике,  у вези са накнадом за побољшање материјалног положаја и услова рада државних службеника и намештеника, (све до доношења неопходног Закона о запосленима у правосуђу),  довести до стварање повољнијих услова унутар правосудне власти,  што сматрамо веома значајним,  у  борби за владавину права, као и за  правну сигурност.

 

У том смислу,  још једном ,  молимо Вас,  да размотрите,  овај и овакав захтев-апел, СОПОС-а, да исти усвојите, и да својим ауторитетом утичете,  да се коначно  донесе,  праведни закључак-решење, који ће потврдити једнак статус, једнак третман свих запослених, тј.  једнакост и равноправност свих запослених у правосуђу РС, све, против подела,  неједнакости, и стварања непотребних разлика и поларизација унутар правосуђа.

 

Молимо Вас, такође, да што пре, хитно, без одлагања, донесете закључак  –  решење, обзиром да је велико незадовољство и нестрпљивост свих запослених у правосуђу.

Истичемо, да никада пре, као сада, нисмо чекали на доношење закључка - решења, већ је свих претходних година, увек била уплата у марту месецу, на име две стимулације – накнаде за побољшање материјалног положаја и услова рада државних службеника и намештеника у судовима и тужилаштвима, за јануар и фебруар текуће године.

 

                                                ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА СОПОС-а            

28.03.2024.                                                                                                                                                                                                    Виолета Марковић                                  

                                                                                                                

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.