Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ДОДАТАК ЗА ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ

  • 22 / Juli 2016
ДОДАТАК ЗА ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ

Данас је Министарству правде, дописом поновљен наш захтев за састанак. Један од закључака са последњег састанка, односио се на повећање додатка за побољшање материјалног положаја запослених. Договорено је да ће се после ступања на снагу Закона о судским таксама, урадити анализа прилива и наплате истих, и на основу тога договорити повећање додатка. Наш материјални положај је анализиран безброј пута, и увек се долазило до закључка да га треба поправити. Ово је прилике за то, као и за још једну важну ствар: Спровођење  договорених закључака!

Главни одбор

SOPOS © 2023. Sva prava zadržana.