Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Допис упућен Министарки правде

  • 13 / Decembar 2023

МИНИСТАРКИ ПРАВДЕ  МАЈИ ПОПОВИЋ

 

                Поштована,

 

            У вези са Вашим решењем, од 04.децембра, број: 401-00-74/2023-10-1, које су решење рачуноводства правосудних органа, запримила највећим делом 11.12.2023.године, а којим се одређује новчана накнада ради побољшања материјалног положаја и услова рада државних службеника и намештеника,  који су у радном односу у судовима и јавним тужилаштвима за месец новембар 2023, - ИЗУЗЕТНО-  и то у висини од 15.000,00 динара , са припадајућим порезом, а све сходно члану 44. Посебног колективног уговора за државне органе („Службени гласник РС“, бр. 38/19, 55/20 и 44/23), јасно се може уочити,  да се заправо ради о збирном, тј. кумулативном износу од 15.000,00 динара и то:  износу од 6.000,00 динара, за месец новембар ( по основу накнаде за побољшање материјалног положаја и услова рада државних службеника и намештеника) и износу од 9.000,00 динара, по основу једнократне новчане помоћи.

             Захтеви СОПОС-а, из више претходних захтева и иницијатива,  нису уопште, односно нису на адекватан начин,  ни разматрани јер правих и суштинских  преговора, у овој фази практично није ни било,  тако да сматрамо,  да се у овом случају ради о једностраном акту и поступку  Министарства правде, а све у смислу доделе износа од 9.000,00 динара као једнократне помоћи, што СОПОС није ни тражио, нити је за нешто слично, уопште аплицирао.

              У наредном периоду, а због свега наведеног, очекујемо да захтеве СОПОС-а, из до сада поднетих иницијатива Вама, коначно узмете у разматрање  и да организујете  што хитније, састанак у циљу организовања отпочињања преговора, све сходно досадашњим захтевима из иницијатива СОПОС-а, почев од 15.08.2023.године, 01.09.2023.године, 09.10.2023.године, 10.10.2023.године, 20.10.2023.године, 01.11.2023.године, закључно са иницијативом од 22.11.2023.године.

              Такав  Ваш гест, СОПОС би протумачио,  као знак добре воље за  успостављањем партнерског односа у колективном преговарању, и то у доброј вери, јер је колективно преговарање, сматрамо, једно од најзначајнијих питања, и делокруга Вашег Министарства, у односу,  на који гест, би се СОПОС и  коначно позиционирао  и детерминисао своју агенду за предстојећи период.

 

У Крагујевцу, 12.12.2023.године,

 

 

                                                            ПРЕДСЕДНИЦА СОПОС-а

                                                                              Виолета Марковић с.р. 

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.