Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ГОДИШЊЕ И НАМЕШТЕНИЧКЕ

  • 26 / Maj 2016
ГОДИШЊЕ И НАМЕШТЕНИЧКЕ

Данас је покренута иницијатива нашег Синдиката, која  се односи на остваривању права из члана 47 и 33 ПКУ (годишње и намештеничке награде). Први потез који смо предузели је захтев упућен Влади РС, у коме тражимо њихово мишљење, поводом непланирања средстава за ову сврху, у Закону о буџету за 2016. Ово мишљење је неопходно, јер њега предвиђа члан 63 ПКУ. У зависности од добијеног одговора, наше активности ће бити настављене, што укључује и употребу свих правних средстава. Наше дугогодишње заостајање у зарадама, оптерећеност и услови рада, довели су нас у ситуацију да констатујемо да је социјални дијалог прошлост.  Значи, предстоји нам оштра синдикална борба.  О овој теми издаваћемо редовна саопштења и упутства запосленима. Допис Влади је следеће садржине:

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВУ МИШЉЕЊА

Поштовани,

Као репрезентативни синдикат у правосуђу Србије,  обраћамо Вам се како би смо указали на груба кршења одредби чланова 33 и 47  Посебног колективног уговора за државне органе.

Пре свега, закључивањем ПКУ, потписници су преузели обавезе које се морају поштовати. Међутим, Законом о буџету за 2016. годину нису предвиђена новчана средства за исплату годишње награде, као и додатка за остварене резултате рада.

Дакле, намерним изостављањем поменутих средстава за ову сврху, у Закону о буџету, прекршене су одредбе важећег ПКУ и  тиме запосленима у правосудним органима Републике Србије онемогућено да остварују своја загарантована права.

Захтевамо да Влада Републике Србије,  као потписник ПКУ да своје мишљење о примени, односно кршењу одредби члана 33 и 47  истог.

Посебно истичемо обавезу Владе,  прописану одредбом члана 63 ПКУ, којом је обавезна да своје мишљење достави најкасније у року од 15. дана од дана пријема овог захтева.

Став Владе нам је потребан, како би покренули процедуру правне заштите  запослених у правосуђу Србије, прописаних ПКУ и другим позитивним правним прописима.

Главни одбор

SOPOS © 2023. Sva prava zadržana.