Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ХИТНО ОБАВЕШТЕЊЕ

  • 14 / Decembar 2021

ХИТНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Како је на сајту Синдиката правосуђа Србије,  у тексту у вези са састанком, који је одржан дана 30.11.2021.године, дана 13.12.2021.године изнето неколико нетачности и неистина, овом приликом ћемо чланству СОПОС-а, објаснити у чему се оне састоје.

Прво, нисмо се безусловно одмах  сложили, са повећањем коефицијента на  „само“ 1,65 већ уз услов да се одмах почне са стварањем амбијента за налажење могућности и модалитета за напредовање намештеника. Тражили смо да се у наредном периоду почне са израдом нацрта Закона о правосудној администрацији, и Закона о правосудној стражи, и да се системски реше сва спорна питања. Треба имати у виду да ово захтева да се многи посебни закони уподобе, и да се исто уподобљавање орочи, односно да се рок за уподобљавање јасно детерминише.

Друго, само и искључиво у доброј намери, упозорили смо да многи државни службеници немају тренутно коефицијент 1,71, (јесте да могу да напредују, али многи не добијају одговарајуће оцене,  многи се не усуђују да се обрате Жалбеној комисији судова и сл.), тако да може доћи до тренутног незадовољства већег  броја државних службеника, и до својеврсне уравниловке,  тј. једнакости у немаштини, и још веће збрке са коефицијентима. Ни о каквој опструкцији , овде се не може говорити.

Није скромност захтевати коефицијент 1,71 (како стоји у тексту на сајту Синдиката правосуђа), већ је скромност немати знање  о разликама између државних службеника и намештеника, и истицати да и једни и други обављају исте сложене послове. Стварно скромно.

Сматрамо да је кроз  сасвим другу визуру,  препозната природа намештеничких послова, да је министарка јако лепо сублимирала стање и као коначно решење, практично усвојила предлог СОПОС-а  да се иде на измене закона, у предстојећем периоду , чак је и дала предлог да се нови закон зове - Закон о запосленима у правосуђу. Толико о томе да се мишљење СОПОС-а не уважава.

Али, сигурни смо , да се  уважава приступ СОПОС-а, који је пре свега  пристојан,  и у складу са Кодексом понашања државних службеника и у току преговора, и никада неће бити петпарачки , или квази мангупски , јер то Министарство правде, надлежна министарка и њени сарадници који су се показали као прави партнери и професионалци са експертским приступом, то никако не заслужују.

 

                                                                                                        ГЛАВНИ ОДБОР СОПОС-а

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.