Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

INFORMACIJA ZA JAVNOST

  • 24 / Avgust 2009

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS daje INFORMACIJA ZA JAVNOST U OkruĹľnom sudu u Kraljevu, dana 21.08.2009. godine, odrĹľan je sastanak Regionalnog odbora Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS-a, koji pokriva:zlatiborski, raški, kraljevački, moravički, rasinski i šumadijski Okrug. Odziv predstavnika sindikata iz pravosudnih organa regiona je bio izvanredan. Preko 80% sudova iz regiona je bilo zastupljeno na sastanku. Na sastanku je bila prisutna i predsednica Glavnog odbora SOPOS-a, Zora Jajić. Cilj ovog sastanka je bio da se što veći broja zaposlenih u pravosudju detaljnije upozna sa programom Reforme pravosudnog sistema, sa posebnim osvrtom na novu mreĹľu sudova, najavljenim smanjenjem broja zaposlenih, izboru i reizboru sudija i najavljene nove sistematizacije radnih mesta drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika. Sastanka je otvorio i vodio predsednik Regionalnog odbora SOPOS-a Popović Milenko. Ovim sastankom SOPOS kao većinski sindikat u prvosudju, počinje svoje aktivnosti na upoznavanju zaposlenih u pravosudju, sa programom Reforme pravosudnog sistema. Na sastanku je jednoglasno konstatovano da se o programu Reforme pravosudnog sistema vrlo malo zna. Da se program Reforme odvija iza zatvorenih vrata u tajnosti. Da je protok informacija strogo cenzurisan. Da sindikati koji zastupaju zaposlene, nisu uključini niti mogu doći do pravih informacija. Na sastanku su pročitani zahtevi SOPOS-a, upućeni Ministru pravde SneĹľani Malović, Vršiocu duĹľnosti predsednika Vrhovnog suda Srbije Nati Mesarović i Visokom savetu sudstva, za dobijanje pravih informacija i uključivanja u rad na reformi, obzirom da ona pogadja direktno zaposlene, čiji je zastupnik SOPOS. Ali do sada, svi zahtevi su ostali bez odgovora. Na sastanku su doneti zaključci: Da SOPOS sa ovim činjenicama upozna sve zaposlene u pravosudnim organima Srbije, da zatraĹľi njihovo mišljenje, koje će svakako uvaĹľiti i da na bazi tog mišljenja donese program aktivnosti. Zaposleni u prvosudju Srbije, treba da imaju poverenje u SOPOS. Nikada do sada nije izdao njihove interese, pa neće ni ovog puta. Boriće se svim vidovima sindikalne borbe. SOPOS nije sindikat Vlade, već sindikat radnika. GENERALNI SEKRETAR SOPOS-A Miladin DĹľajević

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.