Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Иницијатива за отпочињање преговора Влада Републике Србије

  • 10 / Oktobar 2023

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРЕДСЕДНИЦИ АНИ БРНАБИЋ  

                                                                                                            Ул.Немањина 11                                                                     

                                                                                                         Б Е О Г Р А Д                                                                                                   

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ ПРЕГОВОРА

  Поштована,

       На основу члана 29.. и 30. Посебног колективног уговора за државне органе („Сл.гласник РС“, бр.38/2019, 55/2020 и 44/2023), дана 09.10.2023.године, послали смо Маји Поповић, Министру правде, иницијативу за отпочињање преговора. Међутим, како на претходне захтеве за хитно преговање нисмо добили одговор, то се обраћамо Вама, јер сматрамо да је неопходно, хитно, без одлагања, крајње време размотрити наше захтеве, имајући у виду недостатак кадрова у правосудној администрацији а посебно имајући у виду да су трошкови живота порасли за 30% и нови најављени талас поскупљења.

 

Преговори би обухватили  следеће теме:

        - Повећање основице за обрачун и исплату плата за 20%.

        - Дефинисање намештеничких награда запослених.

        - Одређивање износа додатка за побољшање материјалног положаја запослених за 2024.годину јер у Предлогу Закона о буџету за 2024.годину нису предвиђена примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада.

 

Неопходно је потребно, да што хитније започнемо преговоре о поменутим питањима, обзиром да је усвојен Предлог Закона о буџету за 2024. годину, а при том није поступљено у складу са чл.67. Посебног колективног уговора за државне органе („Сл.гласник РС“, бр.38/2019, 55/2020 и 44/2023) односно није прибављено мишљење репрезентативних синдиката – потписника овог уговора.

Наиме, чланови Синдиката организација правосудних органа Србије – СОПОС, који је репрезентативни синдикат и потписник Посебног колективног уговор за државне органе, увек смо били стрпљиви, телорантни и разумели приоритете приликом ранијих повећања зарада у јавном сектору, запослени у правосуђу су имали најмањи проценат повећања у односу на друге делатности – Здравство, Војска, Полиција, сада и  Просвета.

 

    Захтеве за хитно заказивање састанка поводом покретања преговора за повећање основице смо упућивали, два пута Министарству правде, а један захтев је упућен и Министру финансија Синиши Малом.

 

Како до сада нисмо добили одговор, нити имамо повратних информација за преговоре, а у међувремену је донет Предлог Закона о буџету за 2024.године, у којем се предвиђа повећање основице за 10%, а трошкови живота су порасли за 30% и следи најава нових поскупљења, то нисмо одустали од нашех захтева.

 

Поред осталог, у наведеном Предлогу Закона о буџету нису дозвољена примања ради побољшања материјалног положаја запослених а намештенички додатак за остварене резултате рада предвиђен у износу од 1% месечног платног фонда намештеника који тренутно износи од око 400 динара по намештенику, иако годинама уназад тражимо да се утврди износ додатка у износу од 1% укупног платног фонда запослених у правосуним органима, како је то раније и било.

 

У правосуђу раде државни службеници на одређено време, ради повећања обима посла, дуже од 1 године, неки дуже и од 10 година, што је противно Закону о државним службеницима, као и Закону о раду. Они примају плату у износу од 45.131,37 динара, што је мало изнад минималца јер минимална цена рада за 184 сати износи 42.320,00 динара. Исто тако, државни службеници на неодређено време, са IV степеном стручне спреме, са коефицијентом од 1,55, имају плату 45.131,37 динара.

 

Стога  Вам, на основу чл.30.ст.2.Посебног колективног уговора за државне органе, упућујемо иницијативу за отпочињање преговора, а на основу чл.30.става 3.ПКУ обавезни сте да започнете преговоре у року од 10 дана, јер сматрамо да је крајње време да Влада РС реши проблеме запослених у правосуђу.

 

Састанак  са представницима СОПОС-а можете заказати  писаним путем и то на  Е-мејла: predsednikgosopos@gmail.com

violetamarkovic0702@gmail.com

као и на телефоне: 060/0670744,  или  062/573055.

 

 У нади да ћемо брзо доћи до договора, а све у циљу побољшања материјалног положаја запослених у правосуђу, поздрављам Вас.

 

   У Крагујевцу                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА СОПОС-а            

    10.10.2023.                                                                                                                                  Виолета Марковић                                                                                                                            

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.