Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Иницијатива за отпочињање преговора Министарство правде

  • 09 / Oktobar 2023

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Министру Маји Поповић

                                                                                                                                                                                                Немањина 22-26

                                                                                                                                                                                               Б Е О Г Р А Д                                                                                 

 

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ ПРЕГОВОРА

 

  Поштована,

       На основу члана 29.. и 30. Посебног колективног уговора за државне органе („Сл.гласник РС“, бр.38/2019, 55/2020 и 44/2023), покрећемо иницијативу за отпочињање преговора.

Преговори би обухватили  следеће теме:

- Повећање основице за обрачун и исплату плата за 20%

- Дефинисање намештеничких награда запослених јер у Предлогу Закона о буџету за 2024.годину опет су предвиђене у износу од 1% месечно платног фонда намештеника .

- Одређивање износа додатка за побољшање материјалног положаја запослених за 2024.годину јер у Предлогу Закона о буџету за 2024.годину нису предвиђена примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада.

 

 

Молимо Вас да што хитније започнемо преговоре о поменутим питањима, обзиром да је усвојен Предлог Закона о буџету за 2024. годину а при том нисте поступили у складу са чл.67. Посебног колективног уговора за државне органе („Сл.гласник РС“, бр.38/2019, 55/2020 и 44/2023) односно нисте прибавили мишљење репрезентативних синдиката – потписника овог уговора.

Наиме, Синдикат организација правосудних органа Србије – СОПОС, који је репрезентативни синдикат и потписник Посебног колективног уговор за државне органе, упутио Вам је дана 15.08.2023.године, Захтев за хитно заказивање састанка поводом покретања преговора за повећање основице. Исти захтев је упућен и Министру финансија Синиши Малом. Дана 31.08.2023.године упутили смо поновни захтев за повећање основице за 20%.

Имајући у виду да нисмо добили никакаву повратну информацију а при том је већ донет Предлог Закона о буџету за 2024.године, то  Вам на основу чл.30.ст.2.Посебног колективног уговора за државне органе, упућујемо иницијативу за отпочињање преговора, а на основу чл.30.става 3.ПКУ обавезни сте да започнете преговоре у року од 10 дана.

Састанак  са представницима СОПОС-а можете заказати  писаним путем и то на  Е-мејла: predsednikgosopos@gmail.com   или    violetamarkovic0702@gmail.com као и на телефоне: 060/0670744  или   062/573055.

 У нади да ћемо брзо доћи до преговора, а све у циљу побољшања материјалног положаја запослених у правосуђу, поздрављам Вас.

 

 У Крагујевцу                                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА СОПОС-а            

    06.10.2023.                                                                                                                                                         Виолета Марковић                                                                                                                            

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.