Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Иницијатива за заказивање састанка у Министарству правде

  • 24 / Mart 2021

Поштовани чланови синдикалне организације,

овим путем вас обавештавамо да је  Главни одбор послао  иницијативу Министарству правде за заказивање што хитнијег састанка,  везано за одређивање почетног коефицијента, односно платног разреда за државне службенике и намештенике у правосуђу, корективног коефицијента а посебно коефицијената за напредовање а на основу Закона о систему плата у јавном сектору, чија примена је одложена за 01. јануар 2022. године и Нацрта Закона о платама државних службеника и намештеника. Уз иницијативу достављен је и предлог за решавање проблема правосудне страже.

ГО СОПОС-а

 

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.