Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ИНИЦИЈАТИВА

  • 18 / Avgust 2015
ИНИЦИЈАТИВА

На основу информација које нам пристижу са терена, о великом броју намештеника који обављају послове на радним местима предвиђеним за службенике, ГО СОПОС-а је донео одлуку да упути иницијативу Влади РС, да се посебном Уредбом олакша попуна управо тих места, и то намештеницима који већ обављају тај посао.

Наиме, иако је закон предвидео обавезу отварања конкурса за попуну тих места, верујемо да и послодавцу иде у корист да се та радна места попуне људима који већ годинама успешно обављају послове и задатке предвиђени на тим радним местима, а притом већ примају плату са буџета.

За све који би могли да одговоре да доношење такве Уредбе није у складу са законом, подсећамо да су већ доношене Уредбе које су биле колико штетне, толико и незаконите, па верујемо да онда када постоји само корист, без икакве штете по било кога, требало би реаговати, тим пре што је сада шанса да се коначно заведе ред у правосуђу и ствари назову правим именом.

 

                                                                                               ГО СОПОС-а

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.