Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА ГЛАВНОГ ОДБОРА

  • 20 / Oktobar 2016

 
 
  На састанку Главног одбора СОПОС-а одржаном 19.10.2016. у Нишу, урађена је  анализа спровођења Штрајка упозорења од 12.10.2016. Закључак је да је Штрајк упозорења спроведен у складу са Законом о штрајку. Одзив запослених је апсолутан. Истакнута је и чињеница да није било никаквих сметњи од стране старешина органа, као и то да је добијена значајна подршка изабраних лица. 
  Главни одбор је констатовао да послодавац није показао жељу да кроз разговор са Синдикатом реши захтеве који су били наведени у одлуци о Штрајку упозорења.
  Као наставак даљих активности на заштити наших угрожених права, Главни одбор СОПОС-а, донео је ОДЛУКУ о ступању у ШТРАЈК 01.11.2016. године са почетком у 8 часова.
 
  Штрајкачки захтеви су:
 
1. Да се не дозволи даље смањење броја запослених у 2017. години, као и дефинисање става Министарства правде по овом питању.
2. Поштовање и пуна примена одредаба ПКУ за државне органе, а нарочито  чл. 28, 33, 46 ст.1 и чл.47.
3. Поштовање и пуна примена свих одредаба Закона о државним службеницима и намештеницима, а нарочито чл.87, 88 и 89, као и чл. 16 Закона о платама државних службеника и намештеника.
4. Да се умањени део плата  од 10% врати запосленима у правосуђу и да се обрачун зарада врши на начин како је вршен  до доношења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, односно да се плате врате на ниво  месеца новембара 2014. године.
5. Да се запосленима у правосудним органима исплати обећана помоћ.
 
Наша очекивања да се стање у правосуђу може поправити социјалним дијалогом, су изневерена, јер послодавац није показао жељу да се озбиљно позабави овим проблемом. Одлука о ступању у Штрајк је пре свега донета услед великог незадовољства запослених као и због нерешавања дугугодишњих  проблема нагомиланих у правосуђу Србије.
 
Одлука о ступању у Штрајк биће достављена послодавцу, свим синдикалним организацијама чланицама, као и свим правосудним органима на територији Републике Србије, поштујући законске рокове.
Главни одбор

SOPOS © 2023. Sva prava zadržana.