Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Обавештење са састанка у Министарству правде одржаног 30.11.2021. године

  • 03 / Decembar 2021

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Дана 30.11.2021.године са почетком у 13 часова одржан је састанак Министарства правде са Синдикатом организација правосудних органа Србије - СОПОС и Синдикатом правосуђа. Састанком је председавао Горан Џафић, помоћник Министра правде из Сектора за материјално – финансијске послове. Састанку су присуствовали представници Министарства правде Весна Ковачевић, начелник Одељења за кадровске и аналитичке послове и саветник Саша Гикић, представница Министарства финансија, представници Високог савета судства, представници Министарства државне управе и локалне самоуправе, као и представник Управе за извршење кривичних санкција.

 

Поводом захтева синдиката СОПОС и Синдиката правосуђа за повећање коефицијента за намештенике, Министарство правде нам је дало предлог, уз сагласност Министарства финансија,  да се измени Закон о платама државних службеника и намештеника и то:

- у делу коефицијента за намештенике шесте платне групе са коефицијентом 1,0 у коју спадају спремачице, да се повећа коефицијент за 20%,  тако да примају минималну зараду и да немају корективни коефицијент.

- у делу намештеника четврте платне групе са коефицијентом од 1,5 у коју спадају: достављачи, домари, дактилографи, правосудни стражари, возачи итд, да се повећа коефицијент за 10%, тако да следеће године имају коефицијент од 1,65.

Имајићи у виду напред наведено повећање коефицијента намештеницима и повећање децембарске плате за 7% за правосуђе, а посебно имајући у виду разумевање и залагање представника Министарства правде за побољшање материјалног положаја намештеника, представници синдиката СОПОС су се сагласили са њиховим предлогом.

 

Синдикат СОПОС ће се, и даље неуморно залагати да се изврши измена и допуна Закона о државним службеницима тако што се прописати могућност напредовања за намештенике као и могућност превођења намештеника у државне службенике.

Исто тако, Синдикат СОПОС неће одустати од нашег предлога за доношење Закона о правосудној администрацији и доношење Закона о правосудној стражи односно правосудној полицији, како би се правосудни стражари приближили положају полицијских службеника или чувара у казнено-поправним установама, или да се њихов радно-правни статус уреди посебним прописом како је то учињено у Републици Хрватској,  са циљем да се проблеми правосудне страже у правосуђу реше за дужи период.

Поводом обраћања појединих чланова синдиката СОПОС-а, обавештавам Вас да сам на састанку обавестила све присутне представнике министарстава, поводом Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, којим су уређени услови, критеријуми, начин и поступак реализације пројекта изградње станова за припаднике Министарства одбране, Војске Србије, Министарства унутрашњих послова, Безбедносно-информативне агенције и Управе за извршење кривичних санкција (део Министарства правде), као и за бивше запослене у овим органима, борце, породице палих бораца, ратне војне инвалиде и мирнодопске војне инвалиде, да смо напред наведеним законом и одлуком министра правде дискриминисани, па стога тражимо да се пројекат прошири и на запослене у правосуђу. Синдикат СОПОС је упутио иницијативу за измену Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС“, бр.41/2018, 54/2019, 9/2020 и 52/2021)  и измену Одлуке Министра правде Републике Србије број:360-00-3/2019 од 08.03.2019.године.

 

На питање Министарства правде да ли синдикати траже и повећање коефицијената за намештенике прве, друге и треће платне групе, синдикат СОПОС је био против повећања, јер је био захтев синдиката: повећање коефицијента намештеницима са најмањом зарадом.

Синдикат СОПОС сматра да је то непреведно и нереално према државним службеницима са коефицијентом од 1,55  јер су у веома тешком материјалном стању и годинама примају веома ниске зараде, а то су:

  • државни службеници који су били намештеници четврте платне групе са коефицијентом од 1,5, приликом распоређивања на радном месту у звању референта, утврђен им је коефицијент првог платног разреда дванаесте платне групе од 1,55 и
  • државни службеници који су били у радном односу на одређено време чак и више од 10 година, приликом заснивања радног односа на неодређено време, утврђен им је коефицијент првог платног разреда дванаесте платне групе од 1,55.

Они треба да имају исход вредновања радне успешности 4 - да су превазишли очекивања и то за два узастопна вредновања радне успешности (период од две године), како би били награђени са већим коефицијентом за два платна разреда.

Какав ће бити исход вредновања њихове радне успешности и за који период ће имати услов за напредовање за два платна разреда, зависи од руководиоца органа, што значи да неће сви бити награђени за две године.

 

Истичемо да би било реално повећање коефицијента државних службеницика од 1,55 на коефицијент 2 платног разреда  од 1,63 или коефицијент трећег платног разреда од 1,71 имајући у виду оцењивање намештеника из чл.12.ПКУ као мерило за утврђивање годишњег одмора односно вредновање радне успешности државних службеника док су били у радном односу на одређено време.

Синдикат организација правосудних органа Србије -  СОПОС је увидео изузетно ангажовање  представника Министарства правде, које је довело до изналажења прихватљивог предлога за измене Закона о платама државних службеника и намештеника ради побољшања материјалног положаја намештеника четврте и шесте платне групе. Међутим, на састанку смо упозорили да је нереално повећање коефицијената  намештеницима прве, друге и треће платне групе, који имају веће зараде, јер би се тиме још више нарушио неуређен систем зарада у јавном сектору.

Међутим, представници Синдиката правосуђа се нису изјаснили поводом предлога Министарства правде, јер су тражили, поред повећања коефицијента свим намештеницима, повећање за 15% за државне службенике и намештенике у судовима у Београду, због повећаног обима посла и то у судовима у којима су судије добиле то повећање по Закону о судијама. Представници Министарства правде су одбили захтев са образложењем да за то повећање не постоји правни основ. Председница Синдиката правосуђа је тражила да се одржи још један састанак за две недеље, на коме ће се и они изјаснити, а у међувремену ће одржати републички одбор.

На упозорење представника Министарства правде да за измену Закона о платама државних службеника и намештеника треба време да би се исти донео и усвојио и да исти ступи на снагу што хитније, договорено је да се састанак одржи у току наредне недеље.

Очекујемо да ће се на предстојећем састанку окончати преговори са позитивним исходом.

 

С’ поштовањем.

 

                                                       Председник СОПОС-а

                                                          Виолета Марковић

 

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.