Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

КОМЕНТАР НА УСВОЈЕНЕ ЗАКОНЕ

  • 14 / Decembar 2018
КОМЕНТАР НА УСВОЈЕНЕ ЗАКОНЕ

Коментар

Стручне комисије СОПОС-а за израду Нацрта Закона о платама државних службеника и намештеника и Закона о државним службеницима

                        Стручна група СОПОС-а је током 2018. године са представницима других репрезентативних синдиката РС и овлашћеним предствницима Владе РС, учествововала  у изради Нацрта Закона о платама државних службеника и намештеника и Закона о државним службеницима.

                        Последњи састанак је одржан дана 02.07.2018. године у Министарству државне управе и локалне самоуправе Републике Србије у Београду. Након овог састанка овај Синдикат је упутио и писмени Предлог за измену и допуну предметних закона.

                        Упркос захтевима нашег Синдиката а након 02.07.2018. године, нисмо имали никакве информације везане за даље поступке Владе РС, као предлагача, везано за ове законе све док исти нису у форми Законских предлога достављени Народној скупштини РС на разамтрање без обавештавања и консултације са репрезентативним Синдикататима.

                        Увидом у Предлоге Закона утврђено је да садржина Предлога Закона не одговора садржини које су репрезентативни синдикати и представници Владе договорили на последњем састанку одржаном 02.07.2018. године.

                        Народна скупштине Републике Србије дана 07.12.2018. године усвојила је предложени Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима и Закон и изменама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника, који ће ступити на снагу и примењивати се почев од 01.01.2019. године.

                        Наведеним несавесним и некоректним поступањем Владе РС, као предлагача и учесника у колективном преговарању, односно њених представника, наша Стручна група и Синдикат су доведени у заблуду и лишени правних средстава за даљи утицај на Законе од изузетне важности за све запослене у правосуђу РС.

                         Синдикат СОПОС ће се везано за овај случај обратити директно Влади РС и свим релевантним институцијама и указати на све околности овог „несрећног“ случаја са надом да се оваква ситуација више неће поновити, дакле остати доследан у борби за правду, владавину права, унапређење и заштиту права запослених у правосуђу и најзад вођење поштеног социјално-економског дијалога са Владом РС, као нашим послодавцем.   

                         Текст поменутих закона можете преузети са линка "документа".

СТРУЧНА КОМИСИЈА   СОПОС-а

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.