Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Ministru Snežani Malović i Pomoćniku ministra Vukici Bućković

  • 04 / Decembar 2008

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, je imao dosta razumevanja za Vaše protokolarne obaveze. Ali jedno nije mogao da razume. Da ste preuzimajući finkcije ( koje su kratkotrajne ) u Ministarstvu pravde, sebe poistovetili sa „bogovima“ koji odlučuju o Ĺľivotu i smrti drugih. Ako Vam trenutne pozicije u vlasti daju pravo da odlučujete o Ĺľivotu i smrti pravosudja kao institucije, SOPOS nezna odakle Vam pravo da odlučujete o Ĺľivotu i smrti drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika zaposlenih u pravosudnim organima Srbije. Ako ste Ĺľeleli da o njima razgovarate kada ih isterate na ulicu, onda ste u tome i uspeli. Ako mislite da će te ih prevariti ponovo preko Sindikata zaposelnih u pravosudju, onda Vaše procene nisu dobre. Oni koji su prevareni od pomenutog sindikata već dva puta, teško je verovati da će to dozvoliti i treći put. Vaš stav da sklapate sumnjive poslove sa manjinskim sindikatom, a da izbegavate pregovore sa većinskim sindikatom samo ruši ugled Ministarstva pravde kao institucije, koji je već narušen u Skupštini Srbije, napadom na nosioce pravosudnih funkcija iznošenjem neisti- na o njima,a da vi to ispred resornog ministarstva nicte demantovali i stali u njihovu odbranu. Osim toga ni jednom rečju, ni u jednom kontekstu niste pomenuli zaposlene u pravosudnoj administraciji. SOPOS će stati na čelo spontanih protesta zaposlenih u pravosudnoj administraciji, pošto su svi pokušaji da stupi u kontakt sa Vama, ( a bilo ih je puno ) i razgovara o njihovom statusu i socijalno ekonomskom ( materijalnom ) poloĹľaju, ostali bezuspešni. SOPOS je uveren da je u pravu i preuzeće odgovornost za svoje aktivnosti. Isto tako smatra da Vi niste u pravu i traĹľiće utvrdjivanje Vaše odgovornosti za narušavnje ugleda Ministaarstva pravde kao institucije i za katastrofalno stanje u pravosudju.

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.