Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

НАМЕШТЕНИЧКИ КОЕФИЦИЈЕНТИ

  • 05 / Septembar 2018
НАМЕШТЕНИЧКИ КОЕФИЦИЈЕНТИ

На задњем састанку радне групе ( јун 2018.), за израду Нацрта измена и допуна Закона о платама државних службеника и намештеника, при Министарству државне управе и локалне самоуправе, обећано је синдикатаима да ће накнадно бити достављена табела са коефицијентима која се односи на намештенике. Такође је речено да ће поред поменуте табеле бити и доставњени критеријуми за њихово напредовање, (предвиђена су три нивоа напредовања). Како до данас ово није урађено, данас је са наше стране упућен захтев Министартву државне управе, за достављање поменутих података. Ово је тражено из разлога да би пре дефинисања коначног текста, имали увид у овај део измена наведеног закона, односно упутили примедбе којих ће сигурно бити, имајући у виду предходна искуства.

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.