Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

НЕРЕДОВНЕ ИСПЛАТЕ

  • 25 / Avgust 2015
НЕРЕДОВНЕ ИСПЛАТЕ

На основу података са терена, у великом броју судова долази до кашњења исплата додатка за побољшање материјалног положаја запослених, као и накнада за превоз, а све због блокада рачуна тих органа. Данас је упућен допис Министарству правде у коме тражимо, да се то исправи, тако да се средства за ову намену, упућују на рачун са кога је исплата несметана. Могућ је и одговор, да то није по Закону о рачуноводству, по Закону о буџету, по Закону о платама, и по свим осталим законима који изгледа важе само за нас. Предпостављамо да постоји минимум разумевања, за наш материјални положај, и да ће се наћи решење, ако има добре воље и бриге за запослене.

Главни одбор 

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.