Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

OBAVEŠTENJE

  • 25 / Novembar 2010

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije – SOPOS GLAVNI ODBOR 24. novembar 2010. godine B e o g r a d SINDIKAT ORGANIZACIJA PRAVOSUDNIH ORGANA S O P O S OBAVEŠTENJE Sindikalna organizacija Osnovnog suda u Kragujevcu , - najbrojnija članica SOPOS-a, ORGANIZOVALA JE u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi, u Kragujevcu, humanitarnu akciju dobrovoljnog davanje krvi. Dobrovoljno davanje krvi, obaviće se dana 25. novembra 2010 godine, u zgradi Osnovnog suda u Kragujevcu, - bivši restoran društvene ishrane. Odziv članova sindikata - dobrovoljnih davalaca krvi je veliki. SOPOS poziva i druge Sindikalne orgnizacije, članice SOPOS-a, da slede ovaj primer i pokažu da se aktivnosti sindikata ne svode samo na štrajkove za poboljšanje materijalnog položaja svojih članova, već da imaju i širu, - pored ostalih i „humanitarnu“ ulogu, a sve u cilju pružanja svih vidova pomoći svojim članovima i onima koji to nisu. Ovom prilikom SOPOS želi da uputi sve čestitke predsedniku Sindikalne organizacije Osnovnog suda u Kragujevcu, gospodinu Mileti Todorović. GENERALNI SEKRETAR SOPOS-A Miladin Džajević

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.