Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Обавештење

  • 21 / Maj 2019
Обавештење

После, данас одржаног, састанка у Влади Републике Србије преносимо вам текст, објављен на сајту Владе:

Влада жели да се рад запослених вреднује кроз повећање плата

Београд, 21. мај 2019.

Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић разговарала је данас са председницима Синдиката управе Србије, Синдиката запослених у правосудним органима и Синдиката организација правосудних органа Србије о њиховим захтевима у вези са потписивањем Посебног колективног уговора за државне органе и Посебног колективног уговора за јединице локалне самоуправе.

Брнабић је истакла спремност Владе да потпише посебне колективне уговоре за државне органе и јединице локалне самоуправе којима ће запосленима, поред тога што ће бити задржана постојећа права, бити дата и нова (повећање јубиларне награде, плаћено одсуство за лица ван радног односа, нови разлози за исплату солидарне помоћи...).

Премијерка је навела да је Влада спремна и да део фискалног простора, који ће бити остварен због добрих фискалних резултата, усмери ка повећању плата државних службеника и намештеника, и да није спремна да једино запосленим у државним органима ускрати повећање плата зарад исплате топлог оброка и регреса, на чему су на данашњем састанку инсистирали председници синдиката.

Влада жели да се рад запослених вреднује кроз повећање плата, јер је то показатељ успешности њиховог рада, подвукла је Брнабић и додала да би захтеви синдиката за исплатом топлог оброка и регреса онемогућили повећање плата државним органима у ситуацији када би други запослени у јавном сектору то повећање остварили.

Она је поновила позив синдикатима да још једном размотре своје захтеве и да се ипак одлуче да потпишу колективне уговоре како би државни службеници и запослени у органима ЈЛС наставили да остварују права која су и до сада имали.

Премијерка је закључила да је циљ Владе да се плате уреде транспарентно, да све уштеде иду у повећање плате, а не у додатна давања, да се разговара о већој основици која ће бити уређена законом, а не о другим примањима која регулишу колективни уговори и утичу на могућности повећања плата.

 

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.