Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Обавештење

  • 21 / Maj 2021

                                                                                             

                                                                                           Обавештење


За дан 25.05.2021. године у Министарству државне управе и локалне самоуправе заказан је први састанак у поступку преговора за закључивање измена и допуна Посебног колективног уговора.

С тим у вези, уколико имате неке предлоге за измену и допуну Посебног колективног уговора, доставите их Виолети Марковић, председнику Главног одбора, писаним путем на мејл: violetamarkovic0702@gmail.com или усменим путем на Mоб: 062/573-055.

Молимо Вас да своје предлоге хитно доставите и то најкасније до 24.05.2021.године обзиром да ће се састанак одржати 25.05.2021.године.


С' поштовањем,

ГЛАВНИ ОДБОР СОПОС-a

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.