Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Обавештење

  • 25 / Maj 2021

                                                      Обавештење

Поводом састанка, који ће се одржати дана 25.05.2021. године, у Министарству државне
управе и локалне самоуправе у поступку преговора за закључивање измена и допуна
Посебног колективног уговора.
У вези са преговорима за закључивање измена и допуна Посебног колективног уговора
послали смо Министарству државне управе и локалне самоуправе допис са нашим
предлозима и примедбама. Исто тако, обратили смо се и Министарству правде, са
захтевом о поступку израде односно доношења закона којим се уређују плате и друга
примања државних службеника и намештеника.

С' поштовањем,
Виолета Марковић, председник СОПОС-а

 

НАПОМЕНА:

Документа са предлозима и примедбама Министарству државне управе и локалне самоуправе и Министарству правде Републике Србије, можете преузети у секцији Документи.

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.