Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Предлог за једнократну исплату намештеницима

  • 30 / Septembar 2021

 
 
           МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
                    Министру правде Маји Поповић
                                Немањина 22-26
                                   Б Е О Г Р А Д
 
 
 
         МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
                    Министру финансија Синиши Малом
                          Улица Кнеза Милоша бр. 20
                                    Б Е О Г Р А Д
 
                                                                                                                        
     ПРЕДЛОГ  ЈЕДНОКРАТНЕ ИСПЛАТЕ  
                                                                                
            Поштовани,
 
На основу података за ову, као и протходних година,  примања намештеника, битно заостају за примањима државних службеника. 
Већ неколико година намештеничке награде нису предвиђене Законом о буџету, тако да зараде намештеника, према трошковима живота битно опадају.             
Посебно истичемо да поједине категорије намештеника, раде идентичне послове, колега државних службеника, али са зарадама које су мање и до 15.000,00 динара.
Предлажемо да са Вашим стручним службама, размотрите могућност да се намештеницима из такси, изврши  једнократна исплата у 2021. години. Износ би се накнадно  утврдио. Упућујемо ову иницијативу, како би се бар у једном делу, надокнадиле изостављене намештеничке награде. 
 
 
Дана 30.09.2021.године   
                                                                                                                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК СОПОС-а                                              
                                                                                                                                                                          Виолета Марковић     
 
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                     Контакт тел.: 062/573-055;  060/067-07-44                                                                               

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.