Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Обавештење

  • 14 / Februar 2022

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НОВЧАНУ НАКНАДУ РАДИ ПОБОЉШАЊА МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА И УСЛОВА РАДА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА

 

Обавештавамо Вас да су дана 11.02.2022.године пренешена су средства судовима и тужилаштвима на име новчане накнаде односно помоћи на име побољшања материјалног положаја и услова рада запослених за децембар 2021.године, тако да ће данас бити уплаћено запосленима, који нису примили уплату 11.02.2021.године.

 

Министар правде Маја Поповић, је дана 11.02.2022.године потписала решење о исплати наведене новчане накнаде за 2022.годину запосленима у износу од 5.500 динара по месецу.

 

Решење можете преузети у секцији ДОКУМЕНТИ.

 

С’ поштовањем.

 

                       Председник СОПОС-а

                                                                                                     Виолета Марковић

 

SOPOS © 2023. Sva prava zadržana.