Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Обавештење

  • 28 / Septembar 2022

ОДРЖАНА СКУПШТИНА СОПОС-а

 

Дана 24.09.2022.године, у Врњачкој Бањи, одржана је редовна скупштина СОПОС-а. У присуству представника, акредитованих делегата,  скоро свих  основних  синдикалних организација чланица СОПОС-а, усвојен је нови Статут СОПОС-а, поред низа других нормативних аката, неопходних за правилан рад и функционисање СОПОС-а.

Поред тога, утврђене су смернице, као  и план даљег рада и будућих активности СОПОС-а, а пре свега, у вези  сарадње  и комуникације са надлежним Министарствима, а након формирања нове Владе РС. Планирано је,  да се одмах,  са надлежним Министарствима као партнерима, ступи у контакт ради решавања многих нерешених питања, конкретно и пре свега, у вези са доношењем новог ПКУ-а, јер је важење истог 29.04.2022.године, продужено до 31.05.2022.године, непостојања општег колективног уговора, и у вези са радно правним положајем државних службеника и намештеника.

 Једногласно је подржан предлог за доношење новог Закона о запосленима у правосуђу, чије доношење је СОПОС већ раније иницирао током преговора са надлежним Министарствима, и наглашено је, да само једно такво системско решење,  уз решавање свих претходних питања у светлу промене закона и друго, може бити оптимално у вези са радно правним статусом запослених у правосуђу, а никако не, решење кроз задржавање постојећег радно правног режима општег службеничког законодавства!

 

 

                                                                                                                                                                                                                ГЛАВНИ ОДБОР СОПОС-а

SOPOS © 2023. Sva prava zadržana.