Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Обавештење

  • 20 / Oktobar 2023

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

          Поводом поднете Иниијативе,  за отпочињање преговора од стране Синдиката организација правосудних органа Србије, позвани смо на састанак у Министарству правде, који ће се одржати дана 24.10.2023.године са почетком у 11 часова.

 

Наши захтеви, у поднетој иницијативи, су:

1. Повећање основице за обрачун и исплату плата за 20%.


2. Дефинисање намештеничких награда запослених,  тако,  што ће се утврдити износ додатка у износу од 1% укупног платног фонда запослених у правосуним органима, како је то, раније, и било.


3. Одређивање износа, додатка за побољшање материјалног положаја запослених,  за 2024.годину јер у Предлогу Закона о буџету за 2024.годину,  нису предвиђена примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада.

Наш предлог је,  такође, да износ, од 6.000,00 динара,  на име додатка за побољшање материјалног положаја запослених, коначно,  уђе у плату.

4. Исто тако, треба размотрити и наш предлог,  од раније, а,  што се тиче,  одређивање висине износа за регрес и топли оброк,  као и за исплату годишње награде.


5. Тражимо, што хитније , доношење Закона о запосленима у правосуђу,  којим би се Законом, сматрамо, и уверени смо,  решили сви проблеми запослених,  а посебно недостатак кадрова, јер,  у судовима и тужилаштвима,  раде запослени на одређено време, и дуже од 10 година,  и примају плату,  са коефицијентом од 1,55.


6. Неопходна је, сматрамо,  и промена Закона о платама државних службеника и намештеника,  и то,  у делу коефицијента за државне службенике, и то тако,  да почетни коефицијент за државне службенике,  буде,   почев од 1,71.


7. Тражили смо,  већ и раније, а сада остајемо,  при истом захтеву,  и повећање накнаде зараде, а,  за време привремене спречености за рад,  на 85% као што,  већ и имају,  и неки други,  државни органи;


8. Тражимо, такође,  да се минули рад увећа,  са 0,4 на 0,5%, и да се рачуна , укупан радни стаж,  а не само стаж , у државним органима.

Све ове теме, и наведена питања,  која смо навели и поставили,  и за које се упорно боримо, и на којима инсистирамо,  годинама уназад, говоре о томе,  колико су запослени у правосуђу незадовољни, колико је њихова материјална ситуација незавидна,  и колико је, уопште узев,  њихов тренутни , положај лош, као,  и да је њихово стрпљење на самом измаку.

Стога, сматрамо,  да је неопходно, хитно, и без одлагања, почети са решавањем наведених питања и проблема,  тј. да је крајње време, да послодавац увиди сложеност тренутка и ситуације, и да, заједно са нама, размотри све наше захтеве,  а све у циљу, побољшања материјалног, и сваког другог,  положаја запослених, у судовима и тужилаштвима.

 

        С’ поштовањем.

 

Виолета Марковић, председник СОПОС-а.

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.