Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Обавештење

  • 03 / Novembar 2023

                                     ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Дана 03.11.2023.године, Синдикату организација правосудних органа Србије – СОПОС, достављен је електронском поштом, позив за састанак, који ће се одржати у уторак 07.11.2023. године у 13 часова, у Министарству правде, 4. спрат, крило Д, канцеларија број 2.

 

Напомињемо, да је став СОПОС-а да преговорима са Министарством правде Републике Србије покушамо решити проблеме правосудне админстрације и да је у обостраном интересу да се настави социјални дијалог и покуша разрешење проблема запослених, и да се не би даље одлагало решавање многобројних спорних питања, и од предстојећег састанка ће зависити наше даље поступање, имајући у виду ранија искуства, може се очекивати и радикализација наше синдикалне борбе, о чему ћемо Вас редовно извештавати и благовремено обавестити.

 

С’ поштовањем.

 

Виолета Марковић, председник СОПОС

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.