Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Обавештење

  • 14 / Februar 2024

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НОВЧАНУ НАКНАДУ РАДИ ПОБОЉШАЊА МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА И УСЛОВА РАДА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА

 

 

Обавештавамо Вас, да je дана 13.02.2024.године, Влада Републике Србије донела Закључак 05 број:401-1063/2024 од 13.фебруара 2024.године, којим је само допуњен Закључак 05 број:401-1317/2023 од 17.фебруара 2023.године, и то у погледу обезбеђења средстава, за исплату новчане накнаде ради побољшања материјалног положаја и услова рада запослених, тако да ће исплати бити до краја фебруара месеца 2024.године.

 

Што се тиче висине новчане накнаде ради побољшања материјалног положаја и услова рада државних службеника и намештеника у судовима и тужилаштима за 2024.године, преговори су још увек у току.

 

Председница и чланови Главног одбора Синдиката организација правосудних органа Србије – СОПОС,  на одржаном састанку Главног одбора СОПОС-а, дана 03.02.2024.године, изразили су своје велико неслагање и незадовољство али су ипак, пре свега донели одлуку да још једном будемо стрпљиви у ишчекивању доношења новог Закона о запосленима у правосуђу и доношењу новог Закључка за новчану накнаду ради побољшања материјалног положаја и услова рада државних службеника и намештеника у судовима и тужилаштима за 2024.годину тако да ће токове свих дешавања, пратити и бити спремни и у приправности да, уколико, то буде било неопходно, хитно закажу и одрже нови састанак, за евентуално доношење нове одлуке о приступању другим видовима синдикалне борбе.

 

Сходно томе, одржали смо састанке у синдикалним организацијама широм Србије и увидели да се ради о великом незадовољству свих запослених у судовима и тужилаштвима.

 

СОПОС је мишљења да правосуђе, не сме да претрпи још једну реформу, која би правосуђе уврстила у јавни сектор и то, на овај и овакав начин, корак по корак, прећутно у ситуацији у којој сви ми живимо у условима који су неприхватљиви и неиздрживи, за све нас тако да сви заједно имамо задатак, да се изборимо за доношење закона, само за запослене у судовима и тужилаштвима, како би се издвојили из јавног сектора, и како би се решили проблеми свих запослених у правосуђу.

 

Стога позивамо, све запослене у судовима и тужилаштвима, да се на време пробуде, јер се ради о нашој егзистенцији и не смемо да дозволимо да се мимо нас кроји наша професионална будућност а тиме великим делом и наша судбина, уопште.

 

С’ поштовањем.

 

Виолета Марковић, председник СОПОС-а

 

 

 

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.