Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ОБАВЕШТЕЊЕ

  • 22 / Oktobar 2015
ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗА ПРЕДСЕДНИКА СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
                                                                                                   
ОБАВЕШТЕЊЕ
     
  На основу данашњег разговора са  Шефом кабинета Министра правде, Господином Николом Савићем, у припреми је састанак представника СОПОС-а са Министром  Николом Селаковићем.
   Тема састанка ће бити разматрање  низа актуелних питања, која се тичу: броја запослених, социјалног програма, нове организације судова, и њихове надлежности, систематизација радних места, материјалног положаја правосудне администрације, и свега осталог што нас очекује у наредном периоду.
   Ради што боље припреме састанка молимо Вас да нам  путем Е-мејла, телефоном или у писаном облику, доставите питања и сугестије, као и проблеме који су се јавили у предходном периоду, а тичу се материјалног положаја запослених, услова рада, као и неправилности у примени ПКУ за државне органе.
   Молимо Вас да на овај допис одговорите како би планирани састанак са Министром  био што ефикаснији, и на коме би била разјашњена сва  нагомилана битна питања, која се тичу материјалног положаја правосудне администрације
22.10.2015.
СЕКРЕТАР СОПОС-а

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.