Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ОБАВЕШТЕЊЕ

  • 12 / Oktobar 2016
ОБАВЕШТЕЊЕ

Дана 11.10.2016. године, на иницијативу Агенције за мирно решавање радних спорова, постигнут је договор о њиховом посредовању између нас и послодавца. То се пре свега односи на непоштовање неколико битних чланова ПКУ за државне органе. Наши конкретни захтеви ће бити дефинисани и у сарадњи са Агенцијом, уследиће покушај мирног решавања спора, односно достизање циља, а то је потпуна примена и поштовање ПКУ.

Главни одбор  

SOPOS © 2023. Sva prava zadržana.