Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ОБАВЕШТЕЊЕ ЧЛАНСТВУ,

  • 26 / Oktobar 2011

Са великим задовољством  извештавамо чланство да је нашем синдикату приступила Синдикална организација Привредног суда у Суботици.

На заједничком састанку  колега из Суботице и чланова председништва СОПОС-а , дошло се до  закључка да само добрим организовањем које подразумева:  информисаност чланства, стручним  дефинисањем  захтева , укључивање што већег броја  чланова у рад код јавних  расправа, као и приликом одлучивања можемо  допринети остваривању  бољег  материјалног положаја запослених у правосуђу Србије.

Овом приликом исказујемо добродошлицу колегама из Суботице, и изражавамо наду у будућу успешну сарадњу.

                

                                                                                     Главни одбор СОПОС-а

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.