Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Обавештење са састанка одржаног 02.02.2022. године у Министарству правде

  • 04 / Februar 2022

 

ОБАВЕШТЕЊЕ СА САСТАНКА У МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ ОДРЖАНОГ ДАНА 02.02.2022.ГОДИНЕ

 

 

Дана 02.02.2022.године одржан је састанак у Министарству правде,  којом приликом је договорено:

 

 

- поводом кашњења исплате помоћи на име побољшања материјалног положаја запослених биће исплата наведене помоћи за децембар 2021.године  али са малим закашњењем због тренутно  недовољно наплаћених судских такси;

 

- у току је израда и усвајање  Закључка  о исплати наведене помоћи за 2022.годину у износу од 5.500 динара и очекује се Одлука Министра правде о финансирању рекреативно-спортских такмичења у организацији репрезентативних синдиката, у току наредне недеље.

 

На састанку смо од представника Министарства правде,  сазнали да је Стратегијом људских ресурса, и Акционим планом с тим у вези,  а у циљу унапређења правосуђа РС, као у правцу јачања владавине права,  предвиђено усклађивање правосудних закона и подзаконских аката са новим уставним, односно законским решењима, и то тако,  што ће се приступити изради и доношењу Закона о правосудној администрацији и правосудној стражи, односно изради  кровног Закона о запосленима у правосућу, којим ће бити исправљене све евентуално постојеће аномалије, пре свега у нормативом делу, а касније у делу примене и тумачења,  а  што је синдикат СОПОС предлагао,  и тражио годинама уназад.

 

Министарство правде РС, односни сви његови представници,  који су били учесници у преговорима са синдикатима, показали су се као прави партнери, са bona fides приступом, а не као супротстављена страна,  па смо уверени да ће тако и остати, и  у периоду који нам предстоји.

 

С’ поштовањем.

 

                                         Председник СОПОС-а

                                             Виолета Марковић

SOPOS © 2023. Sva prava zadržana.