Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Обавештење са састанка 07.11.2023. године

  • 08 / Novembar 2023

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

Дана 07.11.2023.године, одржан је састанак,  у Министарству правде, на коме су, поред синдикалних представника Синдиката организација правосудних органа Србије - СОПОС и представника Синдиката правосуђа Србије, прусуствовали: Ливија Павићевић, државни секретар у Министарству правде, Горан Џафић, помоћник министра, и Саша Гегић, саветник из Сектора за материјално-финансијске послове, Јелена Деретић, помоћник министра Сектора за правосуђе, Виолета Пешић, начелник Одељења за буџет и аналитичко-планске послове.

На састанку су, сви показали, да смо сви на истом путу и показали разумевање за тежак материјални и сваки други положај запослених.

Речено нам је да ће се следеће године, приступити изради Нацрта Закона о запосленима у правосуђу  и Закона о платама државних службеника и намештеника и да ће представници синдиката, учествовати у радној групи за израду истог.

Остало је за следећи састанак представницима Министарства правде, да нађу модалитет за повећање додатка за додатно оптерећење на раду - захтев Синдиката правосуђа Србије или за повећање додатка на има побољшања материјалног положаја запослених у судовима и тужилаштвима - захтев СОПОС-а, под тачком 3. Иницијативе и Ургениције за преговоре.

Тражено је, од стране Синдиката правосуђа Србије, исплата једнократне помоћи у износу од 20.000,00 динара за запослене у затворима, док је Синдикат СОПОС тражио исто, једнократну исплату помоћи у износу од 20.000 динара за намештенике – спремачице.

Надамо се и уверени смо да ћемо на следећем састанку од представника Министарства правде, добити предлог који ће бити добар, линеарно за све државне службенике и намештенике, те да ће се тиме побољшати материјални положај запослених у судовима и тужилаштвима Србије.

 

С’ поштовањем.

 

Виолета Марковић, председник СОПОС-а

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.