Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Обавештење са састанка 24.10.2023. године

  • 27 / Oktobar 2023

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Синдикат организација правосудних органа Србије – СОПОС је, захтевима од 15.августа 2023.године и 31. августа 2023.године, тражио заказивање састанка, и то: за повећање основице, дефинисање намештеничких награда, повећање износа за додатак на име побољшања материјалног положаја запослених, као и хитно формирање радне групе за израду Закона о запосленима у правосуђу, те да у радној групи учествују представници репрезентативних синдиката, све у циљу решавања проблема запослених који раде на одређено време, правосудне страже односно прелазак намештеника у државне службенике, дефинисање висине накнаде за топли оброк и регрес, повраћај минулог рада на 0,5% као и одузети минули рад запосленима у правосуђу итд, итд.

Како нисмо добили одговоре, нити смо имали повратних информација за преговоре, а у међувремену је донет Предлог Закона о буџету за 2024.године, у којем се предвиђа повећање основице за 10%, а трошкови живота су порасли за 30% и следи најава нових поскупљења, нисмо одустали од наших захтева, него смо упутили Иницијаве за покретање преговора и то: дана 09.10.2023.године Министру правде Маји Поповић а дана 10.10.2023.године Ани Брнабић, председници Владе, што смо и објављивали на нашем сајту.

Ливија Павићевић, државни секретар у Министарству правде, ме је телефонским путем, обавестила за састанак, који је заказала за дан 24.10.2023.године са почетком у 11 часова, и у разговору са њом дошла сам до сазнања да синдикати немају исте захтеве односно да имају различите захтеве. 

Захтеве СОПОС-а, већ раније, сам објавила на сајту, и то дана 20.10.2023.године.

Дана 24.10.2023.године састанку су присуствовали, поред представника синдиката, Ливија Павићевић, државни секретар у Министарству правде и Горан Џафић, помоћник Министра правде из Сектора за материјално-финансијске послове.

Државна секретарка Ливија Павићевић и помоћник Министра правде Горан Џафић, оставили су утисак, бар тако су се изјаснили, а тако се и нама чини,  да су,  на истој страни,  са нама, тј. да смо партнери, на истом путу,  и задатку, а то је, поправљање материјалног и сваког другог положаја запослених у правосуђу.

Посебно смо апострофирали,  још једном, значај доношења новог Закона о запосленима у правосуђу, који би, по нашем мишљењу решио већи број садашњих проблема, па тако и проблем државних службеника на одређено време, намештеника и правосудне страже,  и спречио стварање потенцијалних будућих.

Поред предвиђеног повећања основице за 10%, обећано нам је доношење Закључка Владе за додатак за побољшање материјалног положаја запослених, да ће остати сигурно у износу од 6.000 динара и да ће, на моје инститирање тражити и већи износ, али да неће моћи, у садашњем тренутку да уђе у плату, јер за то тренутно, не постоје услови.

Што се тиче намештеничких награда, објаснила сам, да је, још увек могуће, исправити, тј. изменити,  у предлогу Закона о буџету за 2024.године, одредбу којом је прописано, да се од 1% намештеничких плата рачуна додатак који тренутно износи 450 до 550 динара, у зависности од броја намештеника, тако што ће се уместоречи 1% плате намештеника промени и уписати 1% плате запослених.

На тај наш захтев, Слађанка Милошевић, председница Синдиката правосуђа Србије, рекла је, да је неопходно, да Министарство правде, затражи од свих судова и тужилаштава, извештај о томе, ко исплаћује намештеничке награде, па тек онда, након тога, да се врши промена Предлога наведеног закона.

Мислим, да је ово непотребно,  јер је сигурно, да већина судова, не исплаћује намештеничке награде и да се овим прибављањем података, одуговлачи непотребно, јер је неопходно хитно поступање, имајући у виду да је Предлог Закона о буџету за 2024.годину, већ,  у скупштинској процедури.

Синдикат правосуђа је тражио и доношење Правилника за солидарну помоћ и формирање Комисије за доделу солидарне помоћи.

Истакла сам, да Високи савет судства није прибавио мишљење синдиката, пре објављивање јавне набавке за осигурање запослених, и да се, табела тежих болести, која је саставни део Посебних услова добровољног здравственог осигурања лица за случај тежих болести и хируршких интервенција,  прошири листа болести, како би запослени могли да остваују право на посебно здравстено осигурање лица за случај тежих болести и хируршких интервенција.

Наш закључак, са овог састанка је, да је било простора за преговарање за повећање основице више од 10%  и да је било извесно да се реше намештеничке награде,  а исто тако,  и да се додатак на име побољшања материјалног положаја запослених увећа, бар за 500 динара.

И на крају, Синдикат правосуђа, тражио је, и исплату једнократне помоћи, и то, у износу од 20.000 динара, са образложењем да запослени у затворима немају помоћ, коју ми примамо.

 

С’ поштовањем.

 

                                                                                                                             Виолета  Марковић, Председница СОПОС-а

 

 

 

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.