Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Обавештење са састанака од 07.12. и 08.12.2021 године у Министарству правде

  • 14 / Decembar 2021

 

ОБАВЕШТЕЊЕ СА ОДРЖАНИХ САСТАНАКА 07.12. 2021. и 08.12.2021. ГОДИНЕ

 

Дана 07.12.2021. године са почетком у 13 часова у Министарству правде одржан је састанак.

Од стране Министарства правде саопштено нам је да је захтев Синдиката правосуђа Србије одбијен у делу у којем су тражили повећање коефицијента од 1,71 за намештенике четврте врсте  у коју спадају: достављачи, домари, дактилографи, правосудни стражари, возачи итд и да је одбијен њихов захтев за повећање од 15% за државне службенике и намештенике у судовима у Београду, због повећаног обима посла и то у судовима у којима су судије добиле то повећање по Закону о судијама, са образложењем да за то повећање не постоји правни основ.

Представници Синдиката правосуђа Србије су напустили састанак са образложењем да им ништа није испуњено од  Министарства правде а да представници Синдиката СОПОС нису ни требали да присуствују јер су се сложили са претходним предлогом Министарства.

Истога дана, телефонским путем обавештени смо и позвани на састанак, који је одржан дана 08.12.2021. године у Министарству правде.

Дана 08.12.2021. године на састанку је присуствовала и Маја Поповић, министар правде, као и Ливија Павићевић, државни секретар, Горан Џафић, помоћник министра – Сектор за материјално – финансијске послове, Саша Гекић, саветник Сектора за материјално – финансијске послове, Дејан Царевић, директор Управе за извршење кривичних санкција, и представник Високог савета судства.

Саопштено нам је да је усвојен предлог Синдиката правосуђа Србије за повећање коефицијента намештеника четврте платне групе на 1,71 у правосуђу и да се то повећање односи на све намештенике четврте платне групе у целој државној управи тако што ће и они имати коефицијент од 1,71 а да је њихов предлог делимично усвојен за повећање за државне службенике и намештенике у судовима у Београду, због повећаног обима посла и то у судовима у којима су судије добиле то повећање по Закону о судијама, тако што ће њиховим руководиоцима дати упутство, да се по основу додатка за додатно оптерећење на раду, тим запосленима исплаћује 8%.

Председница Синдиката СОПОС је на састанку изјавила да се слаже за повећањем коефицијената на 1,71 за намештенике четврте групе у правосуђу али да треба исто тако повећати коефицијенте државним службеницима, који су дуги низ година били намештеници и преведени су 2019. или 2020. године и имају коефицијент од 1,55, као и државни службеници на одређено време који раде и дуже од 10 година и имају коефицијент од 1,55 и чињеница је да следеће године неће сви напредовати и имати коефицијент од 1,71 јер се сви државни службеници не усуђују да се жале Жалбеној комисији судова зато што нису оцењени или зато што нису напредовали.

Предочено је министарству, за шта се Синдикат СОПОС залаже, да треба да се донесе нови Закон о правосудној администрацији као и нови закон о платама само на државне службенике и намештенике у правосуђу јер никако не може да се поистовећује рад државних службеника и намештеника у правосуђу са радом државних службеника и намештеника у државној управи и да је нереално и да ће изазвати велико незадовољство државних службеника који се оцењују још од 2007.године и напредовали су и дошли до крајњег осмог платног разреда и не могу више напредовати већ дужи период, а да намештеници у државној управи имају приближно исте коефицијенте са њима.

 

Од како је пласирана информација о исходу састанка, свакодневно добијамо питања од државних службеника и то углавном од оних који су и 20 година радили као намештеници а обављали послове државних службеника и сада имају коефицијент од 1,55 па су у међувремену морали да положе и државно стручни испит, да ли је реално да сада они морају да се оцењују и напредују да би дошли до коефицијента од 1,71 а да се при том сада мења закон само за намештенике који ће одмах добити 1,71 и да ли је сада боље да опет буду намештеници.

Питања добијамо и од државних службеника, како је дошло до тога да се закон мења само у делу намештеника и на чију иницијативу је то покренуто.

Осећам обавезу да своме чланству објасним а и да се подсетимо како су преговори текли.  Дана 25.05.2021. године на Првом састанку поводом измена и допуне Посебног колективног уговора за државне органе, од стране Синдиката правосуђа Србије је дат предлог за измену Посебног колективног уговора за државне органе да се коефицијенти свих намештеника повећају за 30%.

Иако им је предочено, од стране свих присутних министарстава, да се Посебним колективним уговором за државне органе не могу променити коефицијенти, Синдикат правосуђа је на, једном од следећих састанака опет тражио да се донесе Уредба којом ће се променити само коефицијенти намештеника, а затим су чак и предложили да се донесе Закључак Владе о промени коефицијента намештеницима.

Представници синдиката СОПОС су се још на том првом састанку сложили са предлогом да се повећају коефицијенти намештеника у правосуђу, имајући у виду њихов изузетно лош материјални и правни положај у правосудној администрацији, али само за намештенике шесте платне групе са коефицијентом 1,0 и намештенике четврте платне групе са коефицијентом од 1,5 и да је промена коефицијената  могућа једино изменом Закона о платама државних службеника и намештеника.

Што се тиче повећања коефицијената за намештенике прве, друге и треће платне групе, синдикат СОПОС је био против тог повећања а Синдикат правосуђа Србије је био за повећање, иако нам је предочено да је тих намештеника мало и да имају велике плате.

На преговорима у Министарству правде, предочено нам  је и од представника Министарства правде и представника Високог савета судства, да је за промену закона потребно минимум годину дана, због чега су представници Синдиката СОПОС дали више предлога, као прелазно решење до измене Закона о платама државних службеника и намештеника и то: за исплату једнократне помоћи намештеницима у износу од 20.000 динара што је било и прихваћено од стране надлежног министарства али је председница Синдиката правосуђа одбила, предлог за повећање намештеничке награде који је, такође на захтев СОПОС-а од стране Министарства правде разматран и прихваћен, али опет одбијен од Синдиката правосуђа, предлог за повећање додатка на име побољшања материјалног положаја запослених, превођење намештеника у државне службенике, напредовање намештеника и тако сваки предлог који је прихваћен као реалан, од Синдиката правосуђа је одбијен.

На једном од састанака у Министарству правде, присуствовала је и представница Министарства државне управе и локалне самоуправе, која је изјавила да је то министарство вољно да се Закон о платама државних службеника и намештеника промени јер ће се то повећање коефицијента односити и на намештенике у државној управи.

Нејасно је зашто је Синдикату правосуђа Србије сметало присуство представника Синдиката СОПОС, који су се током преговора трудили и предлагали разне модалитете за побољшање материјалног положаја свих запослених у правосуђу.

Поставља се питање зашто Синдикат правосуђа ниједног тренутка није одступао од та два захтева за повећање коефицијената свим намештеницима за 30% и повећање од 15% за државне службенике и намештенике у судовима у Београду, и зашто су одбијали предлоге од стране Министарства правде и самим тим вршили опструкције на преговорима што је довело до пет одржаних састанака, и просто нам је нејасно и питамо се да ли су они једини знали да ће ипак доћи до измене закона, а што нама није било познато.

Такође се поставља питање зашто је Синдикату правосуђа Србије битније повећање коефицијената свих намештеника у државној управи, од побољшања јако лошег материјалног положаја и државних службеника који још увек имају коефицијент од 1,55 као и осталих државних службеника чак и оних који имају коефицијент 8 платног разреда од 2,18 и немају могућност за даље напредовање, па се питамо да ли они у своме чланству имају и државне службенике и кога су заступали на преговорима да ли запослене у правосуђу или све намештенике у државној управи, али је то свакако питање које себи треба да поставе чланови Синдиката правосуђа Србије.

 

 С' поштовањем.

 

                                                                                                Председник Главног одбора СОПОС-а

                                                                                                            Виолета Марковић

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.