Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Обавештење са састанка у Министарству државне управе од 15.11.2021.године

  • 17 / Novembar 2021

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

На састанку у Министарству државне управе и локалне самоуправе, у поступку преговора за закључивање измена и допуна Посебног колективног уговора,  који је заказан за 15.11.2021. године, одазвали су се представници синдиката СОПОС, представници Синдиката управе Србије, представници Синдиката правосуђа, представници Министарства државне управе и локалне самоуправе, представници Министарства правде, представница Министарства финансија и представници Министарства рада.

На почетку састанка, представница Министарства финансија је изјавила да нема сазнања какви су финансијски ефекти и који су предлози синдиката усвојени, јер у вези с тим није добила одговор од државног секретара, што је изазвало велико незадовољство и негодовање свих представника синдиката, то су се сви сагласили да састанак треба одложити, а да представници Министарства финансија што хитније обезбеде конкретне одговоре.

Председница СОПОС-а је лично предала Горану Џафићу, помоћнику министра правде, Сектора за материјално-финансијске послове, иницијативу за хитан састанак у Министарству правде, на коме ће бити позвани и представници Министарства финансија, и на њено инсистирање постигнут је договор да се састанак одржи 18. или 19. новембра 2021.године.

Иницијатива је упућена у циљу побољшања материјалног положаја свих запослених у правосудним органима и то за дефинисање висине накнаде за топли оброк и регрес, повећање основице за државне службенике и намештенике, доношење новог Закона о државним службеницима и намештеницима односно издвајање правосуђа из државне управе односно доношење Закона о правосудној администрацији, доношења Правилника о правосудној стражи по узору на МУП-ов Правилник, повећања износа додатка за побољшање материјалног положаја запослених, повећање коефицијената за намештенике, увођење напредовања и за намештенике, изменити Закон о буџету и предвидети намештеничке награде у износу од 1% од укупне плате запослених јер тренутно намештеничке награде износе од 250 до 350 динара зависно од броја намештеника у правосудном органу тако да понуда Министарства финансија да се намештеничке награде повећају за 5% до 10% од стране синдиката СОПОС је одбијена.

С’ поштовањем.

 

    Виолета Марковић, председник СОПОС-а

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.