Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Обавештење са састанка у Министарству државне управе од 31.01.2022.године

  • 01 / Februar 2022

 

ОБАВЕШТЕЊЕ СА САСТАНКА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

 

 

У Министарству државне управе и локалне самоуправе, у поступку преговора за закључивање измена и допуна Посебног колективног уговора,  одржан је састанак дана 31.01.2022. године, на којем су се одазвали представници синдиката СОПОС, представници Синдиката управе Србије, представници Синдиката правосуђа, представници Министарства државне управе и локалне самоуправе, представници Министарства правде, представница Министарства финансија и представници Министарства рада.

 

На састанку је договорено да се синдикати изјасне да ли ће потписати Споразум о продужењу важења Посебног колективног уговора за државне органе у јануару или априлу месецу 2022.године и то на једну или на три године и да се одмах наставе преговори за измене и допуне ПКУ.

 

На истом састанку смо дошли до сазнања да ће дана 02.02.2022.године у Народној скупштини бити на дневном реду разматрање Предлога Закона о изменама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника и усвајање Закона о изменама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника којим је прописано да се коефицијент намештеника повећава, почев од обрачуна исплате плате за фебруар 2022.године и то за намештенике од треће до шесте платне групе и то на следећи начин:

 

- трећа платна група          коефицијент од 1,96

- четврта платнa групa       коефицијент од 1,71

- пета платнa групa            коефицијент од 1,38

- шеста платнa група         коефицијент од 1,20

 

 

С’ поштовањем.

                                                                                                                                                                                                      Председник СОПОС-а

                                        Виолета Марковић

 

 

 

SOPOS © 2023. Sva prava zadržana.