Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Обавештење са састанка у Министарству правде 29.01.2024. године

  • 30 / Januar 2024

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Дана 29.01.2024.године, одржан је састанак у Министарству правде РС. Састанку су присуствовали, државни секретар/ка, Министарства правде,  Ливија Павићевић, и Горан Џафић, помоћник Министра за материјално финансијске послове.

Што се тиче накнаде за побољшање материјалног положаја државних службеника и намештеника, иста ће у досадашњем износу једнако за све запослене, без обзира на чињеницу да ли су чланови синдиката, или не, дакле, за све једнако, без дискриминације и поделе наставити  да се исплаћује, а затим  када се буду стекли услови, приступиће се преговорима о њеном евентуалном повећању.

Закључак, у том смислу и циљу, биће  промптно, без одлагања донет - Закључак Владе РС тренутно Владе,  којој је истекао мандат.

Одмах  након формирања Владе РС,  у најкраћем могућем року, биће формирано Радно тело, односно Радна група, уз учешће представника репрезентативних синдиката у правосуђу која би  била задужена  да се припреми предлог Закона о запосленима у правосуђу који би  такође заједнички је став и мишљење  свих учесника састанка, коначно одредио и решио, радни статус свих запослених у правосуђу. Предвидљивост, одређеност, трајност  и униформност  о којој говоримо, може се једино и управо трајно решити поменутим Законом о запосленима у правосуђу.

У актуелном тренутку, који је турбулентан у коме су тренутку, стабилност, одсуство подела било које врсте као  и јединство,  претпоставке будућег успеха и напретка, са задовољством наводимо, да је састанак протекао веома коректно са представницима Министарства који су веома добронамерно и партнерски настројени, ангажовани, посвећени и ефикасни као  што су то  и били, у претходном периоду у уверени смо  стремљењу  ка заједничком циљу а то је,  побољшање положаја свих запослених у правосуђу коме инклинирају како запослени, тако сматрамо а такав смо утисак данас стекли и Министарство правде РС и одржавању и усмеравању,  кретања целокупног  нашег друштва ка друштву социјалне правде, друштва правне сигурности и у крајњој инстанци и последично, владавини права.

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДНИК ГО СОПОС-а

                                                                              Виолета Марковић

 

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.