Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Обавештење за састанак у Министарству правде за 02.02.2022. године

  • 01 / Februar 2022

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

 

 

Дана 02.02.2022.године одржаће се састанак у Министарству правде поводом кашњења исплате помоћи на име побољшања материјалног положаја запослених и доношења Закључка о исплати наведене помоћи за 2022.годину и предлога синдиката за решавање других проблема запослених у правосуђу у циљу побољшања материјалног положаја запослених, као и проблема запослених у правосуђу са којима се сусрећу у свом раду, а који се тичу услова рада, недостатак кадрова и проблеми са својим предпостављенима.

 

 

С’ поштовањем.

 

                              Председник СОПОС-а

                              Виолета Марковић

SOPOS © 2023. Sva prava zadržana.