Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Обавештење СОПОС-а

  • 04 / April 2024

О   Б   А   В    Е   Ш   Т   Е  Њ  Е

 

У вези са накнадом, односно износом месечних исплата,  на име побољшања материјалног положаја запослених, обавештавамо све запослене у правосуђу, да се ради о износу од 7.500,00 динара, месечно, за све а у прилогу овог обавештења, на сајту СОПОС-а, објављујемо и решење Министарства правде број:401-00-138/2024-10 од 02.04.2024.године, којим се одређује новчана накнада као и Закључак Владе РС 05 број: 401-2594/2024 од 29.марта 2024.године, којим се задужује Министарство правде да државним службеницима и намештеницима, исплаћује новчану накнаду за период почев од јануара 2024.године а најкасније за месец децембар 2024.године, које можете преузети у секцију ДОКУМЕНТИ.

 

Захваљујемо се свима, не само члановима СОПОС-а, већ и члановима другог репрезентативног Синдиката правосуђа, као и онима који нису чланови ниједног синдиката, што значи да се захваљујемо свим запосленима, који су нам дали подршку, у заједничкој синдикалној борби за једнакост, равноправност, солидарност, као и правичност, све у циљу побољшања материјалног положаја и укупних услова рада свих запослених у правосуђу РС.

Посебно истичемо захвалност,  за подршку коју смо добили од Асоцијације судијских помоћника, која је такође била на правом задатку, веома конструктивна, професионална, принципијелна и са којом желимо,  да наставимо све видове сарадње, у вези са будућим  положајем и статусом свих запослених у правосуђу РС. У прилогу овог нашег обавештења, објављујемо, исто тако и обавештење  управо  "Асоцијације судијских помоћника", од 04.04.2024.године.

 

Синдикат СОПОС се јавно захваљује Министарству правде РС, на приступу у доброј вери и на поверењу, јер смо дубоко уверени  да је управо поверење, неопходан услов сваког преговарања а посебно, синдикалног и колективног преговарања као и свих  других облика,  социјалног дијалога, у крајњој инстанци. Овим и оваквим примером, сматрамо да сви заједно,  доприносимо јачању колективног преговарања, те самим тим и повећавамо стопу колективног преговарања на нивоу РС.

                                                                           

 ПРЕДСЕДНИЦА СОПОС-а

                                                                                       Марковић Виолета

Линк са обавештењем са сајта "Асоцијације судијских помоћника":
 

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.