Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Обавештење за чланове СОПОС-а

  • 14 / Mart 2022

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ СОПОС-а

 

Дана 12.03.2022.године Синдикат организација правосудних органа Србије - СОПОС закључио је Уговор о сарадњи са Туристичком агенцијом „МПС ТРЕНД“ НИШ за летовања у Турској за Саримсакли и Кушадаси у сезони 2022.

 

Уговором је дефинисан попуст у износу од 7% за одложено плаћање до 15.12.2022.године путем административне забране.

 

Чланови Синдиката СОПОС-а остварују право на напред наведени попуст из Уговора доказом о запослењу коју издаје рачуноводство или потврду Синдикалне организације у саставу СОПОС-а.

 

Уговор можете преузети у секцију ДОКУМЕНТИ.

 

С’ поштовањем.

 

Председник СОПОС-а

Виолета Марковић

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.