Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

OBAVEŠTENJE

  • 26 / Novembar 2009

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, sa zadovoljstvom OBJAVLJUJE da je dana 25.11.2009. godine, u Nišu, na sastanku predsednika sindikalnih organizacija pravosudnih organa niškog regiona,u prisustvu predstavnika SOPOS-a, konstituisan Regi Regionalni odbor SOPOS-a. Sedište Regionalnog odbora SOPOS-a, jeste u Opštinskom sudu u Nišu. Za predsednika Regionalnog odbora izabrana je DRAGANA ALEKSIĆ, predsednik Sindikalne organizacija Opštinskog suda u Nišu. Za sekretara Regionalnog odbora izabran je STEFANOVIĆ MIROSLAV. vd. predsednika Sindikalne organizacije Okružnog suda u Leskovcu. Regionalni odbor u Nišu, konstituisan je u skladu sa čl. 20 st. 1 i 2 Statuta Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS-a. PREDSEDNIK GLAVNOG ODBORA SOPOS-A Zora Jajić

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.