Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Објављен Закон о повећању коефицијената намештеницима

  • 11 / Februar 2022

 

ОБЈАВЉЕН ЗАКОН О ПОВЕЋАЊУ  КОЕФИЦИЈЕНТА НАМЕШТЕНИЦИМА

 

- На седници Народне скупштине, усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника а који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр.14/22 од 07.02.2022.године, којим је прописано да се коефицијент намештеника повећава, почев од обрачуна исплате плате за фебруар 2022.године, и то за намештенике од треће до шесте платне групе и то на следећи начин:

 

- трећа платна група          коефицијент од 1,96

- четврта платнa групa      коефицијент од 1,71

- пета платнa групa            коефицијент од 1,38

- шеста платнa групе         коефицијент од 1,20

 

Овом изменом закона и повећањем коефицијената намештеницима, отклоњена је вишегодишња неправда према тој категорији запослених у правосуђу, што је резултат преговора репрезентативних синдиката са представницима Министарства правде као и Високог савета судства.

 

С’ поштовањем,

                                                                                                                                       Председник СОПОС-а

                                                                                                                                                                                                                                    Виолета Марковић

SOPOS © 2023. Sva prava zadržana.