Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

OBRAĆANJE KRKIĆ MILORADA - Predsednika Sindikalne organizacije Opštinskog suda u Kruševcu

  • 11 / Septembar 2009

Poštovane koleginice i kolege! Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, još jedanput je mučki napadnut od strane predsednice Samostalnog sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Srbije. SOPOS je do sada bio iznad raznih spletki koje mu je ova osoba podmetala ovom sindikatu nazivajuću nas nelegitimnim, nereprezentativnim, fantomskim sindikatom koji vode "nepismeni" i nestručni ljudi, koje je "njen" sindikat navodno izbacio kao nepodobne. Ovim aktom ne želim da se branim od njenih nasrtaja na SOPOS i ljude koji su njegovi aktivisti, jer ona nije vredna toga. Ovom prilikom želim svima da kažem nekoliko reči o samozvanoj predsednici tog sindikata Slavici Živanović i tome zašto je više članova napustilo taj sindikat. Na ime, radi se o sledećem: Slavica Živanović je u periodu od 2001 do 2005. godine, dok smo mi bili članovi istog sindikata, raznim finansijskim malverzacijama potkradala Samostalni sindikat zaposlenih u pravosuđu. O tome ja, kao bivši član Republičkog odbora tog sindikata, posedujem brojna dokumenta. Ja ću ovde pomenuti samo neka: Nadzorni odbor tog sindikata prvi put se sastao 2003. godine i doneo zaključke iz kojih se videlo da se u prethodnim godinama, to jest, od formiranja tog sindikata, nepravilno finansijski poslovalo. Naime, Nadzorni odbor je tom prilikom utvrdio sledeće: da je sa tekućeg računa sindikata podizana gotovina u većem iznosu nego što je to zakonski dozvoljeno; da je dokumentacija nepotpuna i da podizana sredstva sa računa nisu opravdana valjanim dokumentima,što se kasnije i pokazalo kao tačnim, jer su pojedini članovi došli do saznanja da je Slavica u njihovo ime pisala putne naloge, podizala novac i isti zadržavala za sebe. Takav je slučaj Ace Milanovića iz Trećeg Opštinskog suda u Beogradu. Tročlana komisija koju je odbor formirao tom prilikom, utvrdila je je da je Slavica Živanović, osim što je sama pisala putne naloge na ime članova Republičkog odbora, potpisivala i novac zadržavala za sebe, ona je na osnovu fiktivnih računa podizala gotovinski novac sa računa i zdržavala za sebe. Ovo je samo jedan primer, a takvih naloga i fiktivnih računa je bilo mnogo. Prilikom utvrdjivanja ovog slučaja, komisija je imala uvid u finansijsku dokumentaciju Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, na osnovu koje je utvrdila, da je Savez Samostalnih sindikata uz blagoslov Slavice Živanović, za sebe od članarine odvajao veći deo novca nego što mu pripada. Na taj način je Slavica Živanović svojim neznanjem ili namerno, omogućila Samostalnom sindikatu da ošteti naš sindikat za više od 300.000 dinara godišnje. Osim toga, tom priliom je komisija utvrdila da je ona za jedan dan podizala i više dnevnica na svoje ime. Iz ovih zaključaka Nadzornog odbora videlo se da se poslovalo sa raznim firmama na fiktivan način. I pored toga što je konstatovano de je ovaj izveštaj nagovestio katastrofalan način poslovanja, Republički odbor je odlučio da on bude opomena i pokazatelj kako ne treba raditi u budućnosti. Tada nismo reagovali oštro, što je Slavicu Živanović podstaklo da svoje lopovske apetite podigne na viši nivo, što je kulminiralo na Sportskim igrama u Sokobanji 2004. godine. Naime, na ovim igrama Slavica Živanović je oštetila sindikat, učesnike i sve članove za preko 2.000.000 dinara. Nadzorna komisija koja je formirana od strane Republičkog odbora, a na čijem je čelu bio Miša Tanasković, predsednik Sindikalne organizacije Vrhovnog suda u Beogradu i predsednik Gradskog odbora sindikata grada Beograda, (a jedan član te komisije bio sam i ja),saglasila sa mojim otkrićem da je finansijski izveštaj montiran. Zar treba verovati Slavici Živanović ili silnim komisijama, i nadzornim odborima, u kojima su radili časni i pošteni ljudi, koji su već dugo zaposleni u pravosudju, i koje je birao tada Republički odbor? Sve ovo gore navedeno podstaklo je Republički odobr, da zakaže sednicu o izglasavanju nepoverenja Slavici Živanović. Ova sednica je nedvosmisleno pokazala rejting koji je Slavica Živanović uživala među članovima Republičkog odbora. Od 22 prisutna člana, 1 je glasao za Slavicu Živanović, 2 člana su bila neopredeljena, a 19 je izglasalo nepoverenje Slavici Živanović, koja od tada za mene i druge članove nije više bila predsednica. A kako ni posle ovoga nije htela da se povuče, mi smo se povukli i osnovali SOPOS. Dakle, njena konstatacija da smo isterani kao nestručni i nepismeni, samo pokriva njenu nepismenost i nestručnost i kao takva nije kompetentna da ocenjuje nepismenosti nestručnost drugih. Sve ovo ukazuje na činjenicu da i pored toga što je potkradala sindikat, sada postaje i lažov. Svojim samopostavljenjem i ličnim zadržavanjem funkcije predsednice tog Sindikata perfidno obmanjuje javnost i članstvo Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima i Ministarstvo pravde. Radeći za svoje lične interese, nanela je mnogo zla zaposlenima u pravosudnim organima Srbije. I pored insistiranja naše delegacije posle protesta 2007. godine, da se socijalna pitanja zaposlenih reše na sasvim drugačiji način, potpisala je protokol o Socijalnom programu. Takođe je potpisala poseban Koslektivni ugovor za državne organe, koji je za zaposlene u pravosuđu krajnje neprihvatljiv jer daje manja prava zaposlenima od Opšteg kolektivnog ugovora i Zakona o radu. I sada, kada se SOPOS, sprema da uskladi Pravilnik o merilima za određivanje sudskog osoblja u sudovima, ona po nekom dilu, ili dogovoru sa Ministarstvom pravde, daje saglasnost na isti i tako pomaže Ministarstvu pravde da najavi višak zaposlenih državnih službenika i nameštenika u pravosudju za oko 3.000. To je moje mišljenje o Slavici Živanović, a Vama ostavljam na savest, da sami zaključite ko je Slavica Živanović. PREDSEDNIK SINDIKALNE ORGANIZACIJE OP? TINSKOG SUDA U KRU? EVCU Krkić Milorad

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.