Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ОДГОВОРИ НАДЛЕЖНИХ

  • 11 / Septembar 2017
ОДГОВОРИ НАДЛЕЖНИХ

Дана 15.09.2017. године биће одржана седница Главног одбора. Поред осталих једна од тачака дневног реда седнице, биће разматрано и даље поступање нашег синдикака, поводом избегавања одговора надлежних, којима амо се обраћали у предходном периоду. Већ смо неколико пута објављивали, које смо све захтеве и дописе слали Влади, надлежним министартсвима, као и ВКС,не тему непоштовања Закона о платама, као и ПКУ за државне органе. Нажалост понавља се стара пракса, ћутање и одлагање је најбољи начин, да послодавац избегне обавезе које има према запосленима. На седници ће се сигурно донети одлука и о даљем поступању нашег синдиката, као и о предузимању  конкретнијих мера, а све у циљу заштите наших права.

Главни одбор 

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.