Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ОДЛУКА О ШТРАЈКУ УПОЗОРЕЊА

  • 10 / Oktobar 2016
ОДЛУКА О ШТРАЈКУ УПОЗОРЕЊА

Данас је ступила на снагу Одлука Главног одбора СОПОС-а о ступању у Штрајк упозорења дана 12.10.2016. године у периоду од 12 до 13 часова. Одлука и Проглас о ступању у Штрајк упозорења достављени су послодавцу, као и управама свих правосудних органа Србије. 

Позивамо све запослене у правосудној администрацији да својим учешћем у Штрајку упозорења дају свој допринос нашој праведној борби.

Главни одбор

П Р О Г Л А С

О  ОТПОЧИЊАЊУ  ОБУСТАВЕ  РАДА  ПОВОДОМ

ОДЛУКЕ  О  СТУПАЊУ  У  ШТРАЈК  УПОЗОРЕЊА ОД  01.10.2016. ГОДИНЕ

Члан 1.

          Како Синдикат СОПОС и послодавац нису постигли Споразум о решавању захтева наведених у Одлуци о ступању у штрајк до 07.10.2016.године, стекли су се услови за  ОБУСТАВУ  РАДА.

Члан 2.

          Сви запослени који учествују у штрајку упозорења, дужни су да остану на радним местима до краја радног времена, као и за време трајања штрајка упозорења.

Члан 3.

          У току трајања штрајка упозорења, сви су појединачно дужни да поштују ред и дисциплину, да не угрожавају безбедност лица и имовине и здравља људи, да поступају сходно  Упутству о спровођењу Штрајка упозорења Штрајкачког одбора СОПОС-а од 01.10.2016., а све у циљу очувања достојанства и угледа штрајка.

                                         

             У Крагујевцу,                                                                           ПРЕДСЕДНИК СОПОС-а

          10.10.2016. године.                                                                               М. Тодоровић

                      

                        На основу одредби чл.3 ст.2 Закона о штрајку, чл.60 Посебног колективног уговора за државне органе, Главни одбор Синдиката организација правосудних органа Србије, сходно одредби чл. 39/а ст.1 т.12 Статута СОПОС-а, на седници одржаној дана 01.10.2016. године, донео је :

ОДЛУКУ  О  СТУПАЊУ  У  ШТРАЈК  УПОЗОРЕЊА

Члан 1.

Главни одбор СОПОС-а донео је Одлуку о ступању у штрајк упозорења због одсуства социјалног дијалога са послодавцем и нерешавања дугогодишњег тешког материјалног положаја правосудне администрације, као и неизвесности око броја запослених у будућем периоду.

Члан 2.

Штрајкачки  захтеви су :

  1. Да се не дозволи даље смањење броја запослених у 2017. години, као и дефинисање става Министарства правде по овом питању.
  2. Поштовање и пуна примена одредаба ПКУ за државне органе, а нарочито чл. 28, 33, 46 ст.1 и чл.47.
  3. Поштовање и пуна примена свих одредаба Закона о државним службеницима и намештеницима, а нарочито  чл.87, 88 и 89, као и чл. 16 Закона о платама државних службеника и намештеника.
  4. Да се умањени део плата  од 10% врати запосленима у правосуђу на начин како је вршен обрачун до доношења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који је почео да се примењује за обрачун и исплату плате, зараде и других сталних примања код корисника јавних средстава за месец новембар 2014. године.
  5. Да се запосленима у правосудним органима исплати обећана помоћ.

Члан 3.

Штрајк упозорења, у складу са одредбом чл.4 Закона о штрајку, почиње дана 12.10.2016. године са почетком у 12,00 часова, а завршава се истога дана у  13,00 часова.

Члан 4.

Штрајк упозорења ће се одвијати у просторијама послодавца,  обуставом рада на радним местима или окупљањем запослених у одређеној просторији послодавца, а све сходно одредбама Упутства о спровођењу Штрајка упозорења Штрајкачког одбора СОПОС-а од 01.10.2016. године.

Члан 5.

Сходно одредби  чл.4 Закона о штрајку, интересе запослених ће   заступати и у њихово име водити штрајк Штрајкачки одбор у саставу :

          1. Милета  Тодоровић, председник

          2. Драгана  Алексић, потпредседник

          3. Братислав  Миленковић, члан

          4. Милан  Ђурђевић, члан

          5. Дијана  Хрват,  члан

Члан 6.

На основу одредби чл. 6 Закона о штрајку,  Главни одбор СОПОС-а позива послодавца да са Штрајкачким одбором отпочне преговоре за   споразумно решавање постављених штрајкачких захтева.

Члан 7.

Одлука се доставља Влади Републике Србије, Министарству правде  Републике Србије, Високом савету судства, Државном већу тужиоца,        Министарству рада Републике Србије и Управној инспекцији при  Министарству државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, чиме је у складу са одредбама  чл. 5 ст.1 и 2 Закона о штрајку, извршена најава штрајка упозорења.

        У Крагујевцу,                                                                          ПРЕДСЕДНИК СОПОС-а

    01.10.2016. године.                                                                                 М. Тодоровић

 

                                                                     

SOPOS © 2023. Sva prava zadržana.