Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ODLUKA o stupanju u štrajk upozorenja

  • 17 / Decembar 2008

GLAVNI ODBOR SINDIKATA ORGANIZACIJA PRAVOSUDNIH ORGANA SRBIJE SOPOS-a, uvaĹľavajući stavove i mišljenja svog članstva, a i šire, velikog broja drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika zaposlenih u pravosudnim organima Srbije, zbog ignorisanja njihovog postojanja od strane Vlade Republike Srbije, Ministarstva pravde i Ministarstva za drĹľavnu upravu i lokalnusamoupravu, poniĹľavajućeg socijalno ekonomskog (materijalnog) poloĹľaja, odbijanja otvaranja pregovora i uspostavljanja dijaloga na iznalaĹľenju realno mogućih rešenja na postavljene zahteve i neispunjenja istih, dana 17. 12. 2008. godine, na sastanku u Nišu doneo je O D L U K U O STUPANJU ZAPOSLENIH U PRAVOSUDNIM ORGANIMA SRBIJE U JEDNO- ČASOVNI Ĺ TRAJK UPOZORENJA. JEDNOČASOVNI Ĺ TRAJK UPOZORENJA POČEĆE DANA 22.12.2008. GODINE U SVIM PRAVOSUDNIM ORGANIMA SRBIJE U VREMENU OD 11 DO 12 ČASOVA. Ĺ TRAJK UPOZORANJA TRAJAĆE OD 22.12. DO 26.12.2008. GODINE SOPOS je traĹľio i dalje traĹľi: OTVARANJE socijalnog dijaloga radi sveukupnog poboljšanja materijalnog poloĹľaja zaposlenih u pravosudnim organima Srbije i to: 1. Utvrdjivanje visine i isplata jednokratne pomoći svim zaposlenima u pravosudju Srbije, za decembar 2008. godine. 2. Utvrdjivanje visine i isplata boĹľićne nagrade svim zaposlenima u pravosudju Republike Srbije, za 2009. godinu. 3. Povećanje plata za 2009. godinu, kroz osnovicu i koeficijent. 4. Smanjenje razlike u platama drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika u pravosudju od sadašnjih 1:9 na 1:6. 5. Korekcija platnih razreda, (za sveke 4 godine radnog staĹľa 1 platni razred). 6. Da se stimulacija zaposlenima u pravosudju isplaćuje i u 2009 godini, iz prilava sudskih taksi i to mesečno, u jednakim iznosima. 7. Da se ispoštuje ODLUKA Ministarstva rada i socijalne politike, od 6 novembra 2008. godine, o primeni Opšteg kolektivnog ugovora i aneksa Opšteg kolektivnog ugovora, o isplati i visini isplate toplog obroka i regresa zaposlenima, počev od 01.01.2009. godine. Ukoliko se ne otvori socijalni dijalog i ne otpočnu pregovori o postavljenim zahtevima do 26.12. 2008. godine, SOPOS će biti prinudjen da donese ODLUKU o totalnoj obustavi rada u pravosudnim organima Srbije.

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.